Litt om øltyper til Bjorleik 2012

Tema for årets konkurranse er altså øl i belgisk stil med lav OG. Det er ingen krav til hvordan ølet ditt skal være, annet enn at øvre grense for OG er 1.050 og at ølet må være gjæret med belgisk gjær, ev. brettanomyces. Ølet kan også inneholde bakterier. Typebeskrivelser blir slik sett ikke nødvendigvis så relevante, men enkelte øl kan det passe å vise typebeskrivelser på likevel. Disse finner du link til under. Bryggere som sender inn øl til konkurransen må spesifisere om ølet skal bedømmes som mørkt eller lyst (dette gjøres i påmeldingsskjemaet). Dette gjøres først og fremst for å forenkle organiseringen av den innledende bedømmingen, i finalen vil ølene bedømmes samlet.

Bryggeren skal også beskrive ølet sitt med inntil 100 ord i påmeldingsskjemaet. Dette gjøres for å gi dommerne et innblikk i hvordan bryggeren har tenkt, noe som er med på å gjøre det lettere å avgjøre om et øl som kanskje ikke passer inn i en kjent typebeskrivelse kan ansees som vellykket eller ikke.

Norbryggs typedefinisjoner finner du her. Merk at selv om mange aktuelle typebeskrivelser har en øvre OG-grense på over 1.050, skal altså innsendt øl ikke ha en OG høyere enn 1.050.

Skroll til toppen