Flaskekonkurransen Bjorleik 2012

Deltakere i flaskekonkurransen melder på ølene sine i skjemaet det linkes til under. Merk at det skal spesifiseres en klasse, lys eller mørk, og i tilfeller der man leverer inn en klart definert øltype skal dette speifiseres. Se link under for typebeskrivelser av aktuelle øl. Der det ikke er relevant med en bestemt typebeskrivelse skal bryggeren gi beskrive ølet sitt med inntil 50 ord for å vise dommerne tankene bak ølet.

Høyeste tillatte OG er 1.050, men legges ingen øvrige begrensninger på deltakende øl utover at de skal være brygget i belgisk stil. Med «belgisk stil» menes her øl produsert i tråd med en av de definerte øltypene under, udefinerte øl gjæret med belgisk gjær og såkalte surøl. Konkurransens dommere står forøvrig fritt til å vurdere hvorvidt et innsendt øl kan vurderes som å være «belgisk» eller ikke.

Det skal sendes inn fire-4 flasker av hvert påmeldte øl

Deltakelse er gratis for medlemmer i Norbrygg, men koster kr. 100,- per brygg for ikke-medlemmer. Betaling gjøres her.

Her finner du påmeldingsskjema.

Her finner du noen ord om typebeskrivelser i forbindelse med konkurransen.

Her finner du råd for hvordan du sender flaskene.

Skroll til toppen