Lokallag

Vi har nå startet arbeidet med å kartlegge lokallag for hjemmebryggere rundt om i landet. Formålet med dette er å bidra til økt aktivitet og samhold blant bryggere, og gi nybegynnere et miljø de kan henvende seg til for å få råd og hjelp i begynnelsen. Det er også et mål at lokallagene skal stå for både kursvirksomhet og fellesinnkjøp av råvarer/utstyr (gjennom rabattavtaler forhandlet frem av Norbrygg) i de ulike regioner av landet.

Skroll til toppen