Malt- og humleinnkjøpet vel gjennomført

I sommer (1999) sto NORBRYGG bak et fellesinnkjøp av ingredienser til medlemmene. Over 3 tonn malt av diverse typer fra svenske Tärnö Säteri og flere titalls kilo assortert humle fra England ble kjøpt inn, delvis pakket om, og fordelt til de respektive kjøpere. Tiltaket syntes å være svært populært blant medlemmene som benyttet seg av det, og det var flere som benyttet anledningen til å hamstre ingredienser til den store gullmedaljen.

Skroll til toppen