NM 2024 – en analyse over en øl

Av Morten Sevland, leder for NM-komiteen

Påsken ligger bak oss, et kjærkomment hvileskjær i Norbrygg – midt mellom brygging, innsending, logistikk, planlegging, dommertrening – før den hektiske dømmingen skal gjennomføres.
Denne tiden er også den lydløse tiden hvor alle bryggerne venter på svar om de håpefulle ha gått videre, mens dommerne, tillitsvalgte og NM komiteen jobber på spreng uten å ha noe å formidle. NM dømmingen starter i dag (uke 14) og dømming + kontroll av resultatlister avsluttes først i slutten av måneden (uke 18).  Enkelte lister kan bli publisert i perioden, mens det endelige resultatet avhenger av at alle lister er gjennomgått.

I denne artikkelen ønsker jeg å gi et tilbakeblikk på både den gjennomførte innsendingen av øl til NM 2024, men også forsøke å se på utvikling gjennom de siste ti årene. Det blir mye tall og statistikk, men jeg håper dette informasjonsdryppet er av interesse mens vi venter på NM-svar.

NM-deltakerne har under NM 2024 sendt inn fra 1 til 24 øl hver, med et snitt på 3,68 flasker (& bokser). For deltakerne vil det derfor ha blitt brygget i snitt 92 liter (med utgangspunkt i en standard batch på 25 liter). Et betydelig antall timer har blitt nedlagt. Flere bidrag krever både lang tid på gjæringskar eller tønne, og mange krever lagring over lang tid. NM er derfor noe som for mange planlegges i lang, lang tid.

NM-deltakelsen over de siste ti årene har vært varierende. Gull-årene innen øl var 2015 og 2016, og det ser vi også i Norbryggs statistikk over NM-deltakelse. Begge disse to årene har topplassering dersom vi ser på antallet unike bryggere som deltok. Det er imidlertid verdt å merke seg at på en god plass nummer tre kommer årets NM 2024 med 137 unike bryggere.

De gylne årene fikk imidlertid sitt pass påskrevet i 2017 og i 2018 hvor vi opplevde den laveste andelen innsendte bidrag til NM på lang tid.

Under koronapandemien var det mange som på nytt plukket opp hjemmebryggingen, og begrepet bryggekontor ble godt kjent. Mange bryggebutikker kunne melde om en sterk økning i denne perioden. For NM var også korona en brytningstid, men i motfase til den økte bryggeaktiviteten. Selv om vi opplevde en stor økning i bryggeaktivitet, var antall bryggere som deltok i NM synkende gjennom hele perioden frem til 2022, som var bunnoteringen for antallet unike bryggere. Dette ble i koronaperioden til en viss grad kamuflert ved at de bryggerne som deltok sendte inn flere bidrag. Også dette fikk en knekk i 2022. Alt tok et korona-stup i 2022.

Men så snudde det. På samme vis som alt gikk ned i 2022, gikk alt opp i 2023. Det er vanskelig å lese av tallene hva som skjedde i 2023, men antallet bryggere som deltar i NM økte betraktelig. Denne trenden har fortsatt i 2024, til stor glede for alle som legger mye tid og ressurser ned i dette arrangementet. Antallet bryggere har økt med 47% dersom vi ser samlet på de siste to årene. Antallet innsendte brygg har økt med 55% i samme periode.

Igjen – det er vanskelig å peke på direkte årsaker til dette, men en forklaring kan være at når antallet ølfestivaler og andre hjemmebryggerkonkurranser synker i markedet, fremstår Norbrygg som en solid og kvalitetsfremmende magnet for dem som fremdeles holder kulturen i hevd. Det er mulig vi forsvant litt i all støyen om øl i 2015 og 2016, men nå når støyen har lagt seg, er vi her. For alle bryggere – både for våre medlemmer og for alle som ønsker å holde kulturen i hevd.

Og dette gjør vi ikke sentralt, men ute i våre mange fylkeslag. Uten det gode arbeidet som nedlegges der ute, ville vi ikke vært i stand til å vedlikeholde det som i alle sammenhenger er en stor organisasjon. På samme vis som de gamle fylkene både er og var forskjellige i norsk sammenheng, er de også forskjellige i Norbrygg. Vi har fylker uten aktivitet, noen med lite, noen med mye, og også noen med svært mye aktivitet. Det blir derfor feil å omtale våre fylker som bare én ting – vi er mye, og mye forskjellig.

Og oppi dette – står NM, NM-komiteen, dommerkontakter, fylkeslederne med sine styrer, sentralstyret, og ikke minst alle våre dommere – og vi får det til å fungere.

Antall brygg

NM 2024 er det året med desidert flest innsendte øl noensinne. Vi fikk over 550 påmeldte øl… og vi håpet i det lengste at vi skulle passere den magiske 500-grensen for innsendte øl.

Snittet de siste 10 årene har vært at vi mottar 89% av alle påmeldte øl. Med 552 påmeldte ville vi da havne på 491 innsendte øl. For noen av oss (kanskje kun meg…), var det derfor med stor spenning vi fikk innregistrert de siste øl fra Rogaland som PostNord hadde holdt som gissel i lang tid.

Det viste seg av vi nådde vårt mål på begge parametere. Vi fikk inn 509 innsendte øl, så selv om 9 av dem ble diskvalifisert, ble årets antall godkjent innsendte øl til NM 2024 derfor 500 – sharp. For en fordeling per typer, se følgende pdf: NM24 – øltyper.

Det er en stor variasjon i antallet innsendte brygg per brygger også under årets NM. Slik har det vært de siste fem årene. Det vil ikke være mulig å gjøre en analyse av hvorfor disse variasjonene oppstår. Det er imidlertid positivt at enkelte fylker har et svært aktivt bryggemiljø som innebærer at mange sender inn flere bidrag. På toppen av denne pallen finner vi Trøndelag med 6,5 innsendte øl per unik brygger.

Det er hele 46 bryggere som kun sender inn ett øl i konkurransen. Dette er trolig noe vi bør se nærmere på for å få opp antallet bidrag i denne gruppen.

De 10 mest ivrige bryggerne sendte inn samlet 146 øl til NM 2024. Selv om NM i hjemmebrygging ikke er en kvantitetskonkurranse, er det svært gledelig at enkelte av våre medlemmer legger så mye tid og ressurser i en deltakelse. Flere av dem har også gjort det særdeles godt under tidligere NM, så kvaliteten er det ingenting å si på.

Antall bryggere

En av mange ting som er svært gledelig de siste to årene, er at antallet bryggere som deltar i NM har økt betraktelig. Vi har et stykke igjen til de to gullårene hvor alt innen øl eksploderte, men vi nærmer oss. (Se grafikken ‘NM-historie’ over.)

Vi skal være varsomme med å analysere ihjel alt det arbeidet som legges ned i fylkene, men vi skal heller ikke la anledningen gå fra oss til å lære av hverandre.

Følgende graf viser antallet unike bryggere vs. antall medlemmer per fylke. Rogaland har i mange år tronet øverst mht antall medlemmer. Mye av grunnen til dette kan være at de har ett meget stort arrangement, men også mange små arrangementer for alle med interesse for øl – ikke bare bryggere. Denne delen av medlemsmassen vil vi aldri kunne få inn i NM-sirkuset. Hordaland har også svært mange mellomstore arrangementer. Det samme kan også være tilfelle for dem.

Møre og Romsdal stikker seg også ut positivt i mengden. I forhold til sitt medlemstall, har de en svært høy deltakelse i NM. Dette blir ekstra tydelig dersom vi ser deltakere i prosent av antallet medlemmer.

Av denne grafen ser vi at det er lavere deltakelse i NM for de store fylkene, mens for de små er prosentvis deltakelse langt høyere. En mulig forklaring kan være at fylker med mange arrangementer tiltrekker seg flere ølinteresserte som ikke selv er bryggere, mens i mindre fylker kan medlemsmassen hovedsakelig bestå av bryggere.

Det er viktig å påpeke at det ikke er noe som er riktig eller feil i dette. Det viser bare at vår fylkesorganisasjon tilpasser seg de rammer og det publikum som er tilgjengelig, og det er meget positivt.

Ølutvikling i et tiårsperspektiv

Frem til nå har vi sett på antallet brygg og antallet bryggere, men nå er det på sin plass å se om det finnes noen trender innen øltyper gjennom de siste ti årene av interesse.

Tallmaterialet er her til begrenset hjelp da vi er i kontinuerlig endring. Det ble forsøkt å sette opp oversikter ned på typenivå, da en analyse av eksempelvis pilsens fremvekst de siste ti årene hadde vært interessant. Men… våre typedefinisjoner har blitt endret så mye at en lys lager, type 1B, ikke lenger er det samme som det den var for kort tid siden.

Bare de siste årene er 11 klasser tatt bort, og mange av de resterende har blitt forskjøvet opp eller ned. Her er et eksempel: Ingen av de tildelte klassenumrene fra 2020 til 2024 er de samme, og da blir analysen straks mye mer tidkrevende.

2020 – 1 Lys lager 2024 – 1 Lys lager
1A: Moderne lys lager 1A: Internasjonal lager
1B: Internasjonal lager 1B: Tsjekkisk pilsner
1C: Tsjekkisk pilsner 1C: Tysk pilsner
1D: Tysk pilsner 1D: Münchener helles
1E: Münchener helles 1E: Norsk pilsner butikk-klasse
1F: Norsk pilsner butikk-klasse

Vi har noe av de samme forskjellene fra år til år når det gjelder klasser. I NM opererer vi for 2024 med ni klasser. Vi får derfor ni klassevinnere som utropes til ni NM-vinnere.

For to år siden hadde vi ingen klasser, men det ble valgt å benytte de 12 inndelingene vi har i våre typedefinisjoner. For andre år har inndelingen av klassene vært endret for å kunne fordele øl mellom dømmesteder på en mest mulig jevn måte. En evaluering basert på historiske klasser er derfor ikke gjennomførbar.

Den videre analysen bygger derfor på hovedkategori, eksempelvis ‘1 Lys lager’, i stedet for de enkelte typene. Selv om øl innenfor en hovedkategori er endret, vil en lys lager være mindre påvirket av at enkelte ølstiler kommer til, eller faller fra. Det blir raskt uoversiktlig dersom vi skal vise alle hovedkategoriene i alle grafer, så de fleste analyser viser derfor kun enkelte kategorier.

… og det er to som er veldig tydelige på dette nivået gjennom ti år: IPA har vært nedadgående i hele perioden, og Lys lager har vært på fremvekst i samme periode. I tillegg ser vi at Lys ale har vært stabilt høyt gjennom hele perioden. Merk at 2024 er til venstre og 2014 til høyre i grafen.

De øvrige har gått opp og ned, men med så liten endring at vi ikke kan definere dette som trender.

Under vises alle våre hovedtyper gjennom de siste ti år. Selv om det er vanskelig å se de individuelle data, kan man også her se tydelige trender. Lys lager øker sammen med begge ale-typene og Porter/Stout, IPA er nedadgående. Hveteøl er på et jevnt lavt nivå gjennom hele perioden.

Dette var et lite dykk i tallmaterialet for NM 2024, og for NM gjennom de siste ti årene. Det er mye mer å analysere, men nå må tiden brukes på dømming og gjennomgang av resultater for å sikre at alle innsendte brygg får den oppmerksomheten de fortjener.

Tusen takk til alle som deltar i NM 2024, og til alle de frivillige som gjør dette mulig. Hjertelig til lykke i konkurransen til dere alle!

M

Skroll til toppen