Kunngjøring av tid og sted for landsmøte for 2024

Landsmøtet i 2024 gjennomføres i Bergen lørdag 20. april. Fylkesstyrene velger sine delegater på sine årsmøter. Informasjon om påmelding er sendt fylkeslagene.

Frister iht. vedtektene:

  • Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet må sendes skriftlig til sentralstyret senest seks uker før landsmøtet. Dvs. senest 9. mars 2024.
  • Sakspapirer til landsmøtet, herunder innkomne forslag, kunngjøres for medlemmene og sendes fylkeslagene og alle påmeldte delegater minst tre uker før landsmøtet, dvs. senest 30. mars 2024.
  • Når sakspapirer, årsregnskap, etc., er klart, vil det bli lenket til her. Det samme gjelder når endelig protokoll er godkjent i etterkant.

Eventuelle spørsmål kan sendes til styret@norbrygg.no.

Skroll til toppen