Norbrygg arrangerer to dommerkurs

Norbrygg vil for tredje gang arrangere øldommerkurs. Øldommere er helt nødvendige for at vi får gjennomført arrangementer som NM i hjemmebrygging og juleølkunkurransen, og ved hjelp av kursene ønsker vi å utvide det potensielle utvalget av dommere som kan stille til disse konkurransene, inkludert forbedømminger.

Med en økende medlemsmasse og interesse for konkurranser, vil vi denne gangen arrangere kurs både i Oslo (22.okt.) og Trondheim (29.okt). Kurset vil ta hele dagen og dekker blant annet følgende emner: dommerens oppgaver, smaksbilder i øl, forventede og uvelkomne smaker, øltyper, dommerprotokollen, trening på smaking og protokollføring (utfylling av dommerskjema). Det vil bli både individuell trening og trening i grupper.

Utover selve kursdagen forventes det av kursdeltakerne at de på egen hånd vil trene smaksløkene sine ytterligere ved hyppig kritisk ølsmaking slik at de kommer godt rustet til eksamen. Det vil også være svært fordelaktig å inneha eller tilegne seg gode bryggekunnskaper.

Eksamen avholdes vinteren 2011-2012, og vil være satt sammen av en teoretisk og en praktisk del. Dersom man består eksamen vil man bli sertifisert øldommer og registreres blant dommerne som blir bedt om deltagelse til ulike ølkonkurranser, hovedsaklig i Norbrygg sin regi.

Norbrygg dekker kursutgiftene og bespisning på dagen, men reise og opphold bekostes av den enkelte eller ordnes privat. Norbrygg forventer at de ferske øldommerne kan stille som øldommere i smakspanelet til forbedømmingen til NM i hjemmebrygging 2012 (Oslokurset) og andre hjemmebryggerkonkurranser fremover.

Det er ikke ‘første mann til mølla’-prinsippet som gjelder. Selv om det er et begrenset antall plasser vil hver søknad bli helhetlig vurdert. Medlemmer i dommerkomitéen vil automatisk få plass. Kursdeltagere må være medlem i Norbrygg før kursstart.

Det er nå åpent til å søke plass til kurset. Søknaden må være mottatt senest 18. september. For å melde deg på som søker klikker du HER. Vi anbefaler at du gir uttrykk for dine tidligere erfaringer som ølsmaker og hjemmebrygger, hvorfor du vil bli øldommer, og hva du ønsker å bety for et levedyktig og faglig oppegående øldommermiljø.

 

For videre spørsmål om kurset kan du ta skriftlig epost-kontakt med Lars (Trondheim) eller Eduard (Oslo). Søknadene vil behandles så raskt som mulig etter fristens utløp, og alle søkere får da beskjed om de har fått plass eller ikke.

Skroll til toppen