Norbrygg sier opp avtalen med Norøl vedrørende innkreving av medlemsavgift

Norbrygg har i dag sagt opp avtalen vi har hatt med Norøl siden 2005. Vedtaket ble gjort av et enstemmig styre, og skyldes at Norøl ikke har fulgt opp sine økonomiske forpliktelser i henhold til avtalen. Per i dag har Norbrygg utestående forfalte medlemskontingenter for medlemsåret 2007 og 2008.

Dette innebærer for deg som medlem følgende:

  • Norøl vil kreve inn årskontingent for 2008 til og med november 2008 da avtalen har 3 måneders oppsigelsesfrist. Du vil få faktura i posten i løpet av den nærmeste fremtid.
  • Årskontingent for 2009 vil bli krevd inn av Norbrygg etter generalforsamlingen på vårparten 2009. Norbrygg vil kun kreve inn kontingent en gang pr kalenderår, og ikke fortløpende slik det ble gjort i Norøl.
  • Norøl vil kreve inn sin årskontingent som tidligere. Om du ønsker å melde deg ut av Norøl må du ta initiativ til dette selv. Du vil da ikke lenger få bladet Ølgjerd i Posten.
  • Norbrygg vil ikke lenger på fast basis levere stoff til Ølgjerd. Vi vil i stedet fokusere på å legge ut artikler på medlemssidene på forumet.

Norøl har fått frist til 27.02.2009 med å innfri sine forpliktelser til Norbrygg. Styret ønsker å presisere at vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med Norøl, men at det nå var nødvendig å si opp avtalen for å unngå ytterligere økonomiske tap. Imidlertid vil vi forsikre våre medlemmer om at vi fortsatt har midler til videre drift, og bortsett fra punktene nevnt overfor vil ikke dette innebære noen endringer for deg.

Styret i Norbrygg

Skroll til toppen