Påmeldingsskjema Juleølkonkurransen 2008

Viktig: 

  • Når du har fylt ut skjemaet MÅ du printe det ut FØR du trykker på "Send", og levere det i konvolutt med ølet i tillegg til å sende det elektronisk! Hvis du ikke får med hele skjemaet i bredden kan det lønne seg å printe ut i liggende format (landscape).
  • Opplysningene som gis på dette skjemaet vil ikke tilflyte juryen. Alle brygg bedømmes i en blindtest, der dommerne  kun vet hvilken klasse det aktuelle øl konkurrerer i.
  • Opplysningene kan derimot publiseres, helt eller delvis, om ølet gjør det bra. Fylles ut så godt som mulig. 
  • Ikke glem å oppgi hvilken klasse brygget konkurrerer i (se eget dokument). Uten klassetilhørighet og underklasse, ingen bedømning.

Endringer i forhold til tidligere:

  1. Angi om du er medlem, ikke-medlem eller påmeldt men uten bekreftelse av medlemskapet. Velg det siste dersom du er i tvil.
  2. Farven på de enkelte malttyper og selve ølet i EBC
  3. 'Andel (%)' ved malt, maltekstrakt, råfrukt og sukker beregnes ved å dele den respektive maltvekten på totalvekten til all malt og gange utkomsten med 100. Dette vil gjøre det lettere for de som ønsker å brygge andre mengder med samme oppskrift å omregne brukte mengder.
  4. Total koketid.
  5. Mengder væske til innmesking og til skylling.

Informasjon om brygger(ne)

Brygger(e)

Gatenavn + -nummer

Postnr + -sted

Telefonnummer

E-postadresse

Evt. klubb

Medlem i Norbrygg

– Velg et alternativ – Ja Nei Påmeldt men ikke fått bekreftet

Innleveringsmåte (gjelder flaskekonkurransen)

Sendes i posten

Leveres ved fremmøte (etter nærmere avtale!)

Etikettkonkurranse

Kryss av her dersom du skal delta i etikettkonkurransen med en etikett for dette ølet.

Generell informasjon

Navn på brygget

Ølets kode

(3 bokstaver og 3 tall, selvvalgt men ingen initialer mm.)

Hovedklasse

– Velg hovedklasse – TJ Trad. juleøl SJ Spesial juleøl

Underklasse/Øltype

Stamvørter/OG

gram/liter

Sluttforgjæring/FG

gram/liter

Farve

EBC

Bitterhet

IBU

Vørtermengde

liter

Sluttvolum

liter

Malt, maltekstrakt, råfrukt, sukker

Mengde

(gram)

Andel

(%)

Sort

(type + evt. merke)

Farve

(EBC)

Vannforbruk

liter til innmesking

liter til skylling

Meskeskjema

Tid

(min)

Temp.

(°C)

Kommentarer:

Humle

Mengde

(gram)

(-)

Sort

(typenavn)

Form

Alfasyre

(%-α)

Koketid

(min)

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

Krydder og andre tilsetninger

Mengde

(gram)

Sort

(typenavn)

Koketid

(min)

Koketid

Total koketid vørter:

minutter.

Gjær

Merke

– Velg – Braupartner Brewferm Coopers Danstar Fermentis Muntons White Labs Wyeast øvrig

Gjærtype

Form

– Velg – Flytende Tørrgjær fra bunnfall

Mengde

(ml, gram, osv)

Kommentar

Gjæringstemperatur og –tid

 

Tid

(dager)

Temp.

(°C)

Gjæring/primærgjæring

Modning/sekundærgjæring

Lagring

Øvrig informasjon

Filtrert

– Velg – Nei Ja

CO2

– Velg – Naturlig Tilsatt

Bryggedato

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mån. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tappedato

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mån. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kommentar: (maks 200 ord)

 

Bryggerens underskrift

 

______________________________________

(skriv under på skjemaet som leveres med flaskene)(ved å trykke på denne knappen melder du ølet på til Juleølkonkurransen. Skriv ut først og trykk så kun én gang! Deltakeravgift må også betales dersom du ikke er påmeldt som medlem)

NB! Skjemaet MÅ printes ut etter at du har fylt det ut.

Skjemaet legges i lukket konvolutt som merkes med deltagerkode(r) for hvert innlevert flaskeøl.

Skroll til toppen