Ølbryggerkurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule

Sogn Jord- og Hagebrukskole arrangerer 4.-6. februar 2010 ølbryggingskurs for småskala-produsenter som driver med ølbrygging i tilknytning til gårdsdriften. Andre interesserte er også velkomne. Kurset vil ta for seg tema som ingredienser, prosess og regelverk knyttet til såskala-brygging. For mer informasjon, se denne linken.

Skroll til toppen