Oppstart av mediegruppe

Som vedtatt i årets arbeidsprogram, så ønsker Norbrygg i løpet av høsten å starte opp en mediegruppe. Mer informasjon om saken ligger i mandatet til gruppen, som er gjengitt under.

I første omgang ønsker styret at denne gruppen skal jobbe med å lage video-materiell som kan være tilgjengelig for medlemmene. Dette kan være opptak av foredrag, fremgangsmetoder eller annet innhold som er av faglig interesse for hjemmebryggere. Etter hvert som gruppen kommer i gang kan det være aktuelt å utvide omfanget av gruppens aktivitet.

Er du interessert i å bidra? Send en mail til styret@norbrygg.no med litt info om deg selv og hvorfor du ønsker å bidra :)

Mandat: Opprette mediegruppe i Norbrygg

Høsten 2015 ble det i Norbrygg testet en løsning for opptak og strømming av foredrag og arrangementer. Under evaluering av testen ble det bestemt at det skulle opprettes av en mediegruppe. Følgende ble lagt inn i arbeidsprogrammet for styreperioden 2016/2017:

«Styret ønsker også å opprette en mediegruppe. Denne gruppen skal jobbe med å etablere å opprette et multimedia-tilbud til medlemmene, inkludert video-materiale.»

Arbeidet med opprettelsen av mediegruppen starter høsten 2016. I første omgang skal den fokusere på video-innhold som medlemmene kan ha tilgang til. Det skal lages en handlingsplan som skal godkjennes av styret. Denne skal inneholde:

 • Retningslinjer for personvern
 • Utredning av hva slags utstyr som kreves, og hvordan dette skal kunne distribueres/deles
 • Teknisk løsning/kanal for deling av media
 • Plan for geografisk spredning
 • Forslag til budsjett
 • Forslag til leder og komitemedlemmer
 • Plan for koordinering/samarbeid med sponsorer

Innhold skal inkludere faglig innhold, som eksempelvis videoer som inneholder:

 • Foredrag
 • Instruksjonsvideoer
 • Besøk/reportasjer (bryggeribesøk, hjemme hos, …)
 • Andre aktuelle tema som støttes av Norbrygg sin formålsparagraf
Skroll til toppen