NIBIO-seminar: Potensialer for Norske Råvarer

Den 1. til 2. november arrangerer NIBIO et seminar i Drammen med formål: Ny kunnskap for norsk øl med særpreg.

12. september 2016: Det er nå trukket 5 stk av de interesserte som får tilbud om å delta på arrangementet. De 5 heldige medlemmene er:

  • Bjarne Ringstad Olsen
  • Bjørn Jacobsson
  • Ingrid E. Skistad
  • Per Øyvind Arnesen
  • Øyvind Langgård

Vinnerne har blitt kontaktet per mail. Hvis noen av disse ikke skulle ha mulighet til å delta trekker vi nye medlemmer som får sjansen.

Seminaret vil presenter resultater fra nyere norsk forskning om malt, humle og urter og tilgjengelige forskningsfasiliteter for malting og brygging, og med grunnlag i dette drøfte bryggerinæringens behov for mer kunnskap og mer råvarer innen et voksende marked for et helnorsk øl med særskilt kvalitet og historie. Utkast til program finnes under.

Norbrygg har fått tilbud om 5 plasser til dette seminaret, og ønsker å tilby dette videre til medlemmene. Det legges derfor opp til å trekke ut 5 personer som får delta på arrangementet, samt dekket overnatting på Hotel Amabassadør. Siden dette er et arrangement hvor deler av programmet fortsetter utover kvelden forventes det at man benytter overnattingen hvis man ønsker å delta på seminaret. Reise til og fra må dekkes selv.

Du deltar i trekningen ved å registrere deg i dette skjema før 10. september. De heldige blir kontaktet kort tid etter.

Foreløpig program:

2016-09-05_program NIBIO

 

Skroll til toppen