Påmelding til Norsk Ølfestival 2020

Påmelding for bryggere til Norsk Ølfestival 2020 er nå åpnet.

Fristen for å melde på øl er senest 22. Januar. Det er fullt mulig å endre øl eller beskrivelsen av det frem til arrangementet starter. Det er begrenset antall plasser, så hver ute i god tid.

I tillegg til å kåre Publikums Favoritt, er det også premier i følgende klasser:

  • Beste nykommer; Publikums Favoritt blant de bryggerne som ikke har deltatt før.
  • Beste nyskapning: Publikums vurdering av den mest innovative og kreative nyskapningen.
  • Beste lavalkoholøl: Publikums Favoritt blant de ølene som er under 3,5 %.
  • Beste Stand: en jury vurderer beste stand basert på  helhetsinntrykk, presentasjon av ølet og betjening.
  • Beste ikke-øl: Publikums vurdering av drikken som ikke er øl. Alt mellom mjød og cider er tillatt opp til en maksimal grense på 22 % abv.

Påmelding for bryggere på  https://velsmakt.no/festival/NO2020

Velsmakt er et norskt prosjekt, som har laget et digitalt stemme- og påmeldingssystem skreddersydd vært arrangement.

Er dere mange bryggere fra samme bryggeri/bryggerlaug, så nevn alle i første påmelding. Er dere forskjellige hovedbryggere fra samme bryggerlaug, så bes det om at hver hovedbrygger/kontaktperson melder på individuelt. Så lenge bryggerlauget er det samme, vil dere få stand-plass ved siden av hverandre.

Under beskrivelse av ølet har dere som bryggere mulighet til å si noen ord om brygget. Denne teksten blir tilgjengelig for alle som stemmer, og et godt beskrevet øl kan friste mange til å smake.

Deltagere som stiller ut øl
Deltagere som skal stille ut øl må ha med minst 19 liter av hvert øl. Dette er for at mange nok skal få mulighet til å smake på ølet ditt. Du kan selvfølgelig ta med mer enn 19 liter, og om du bruker fat, flasker, cask eller noe annet er opp til deg.

Gratisbiletter:
Det gis gratisbillett til bryggeren/bryggerne samt til én gjest per brygg. (F eks så vil én brygger som stiller med ett brygg få én gratisbillett til seg selv og én til gjest. Er det to bryggere som sammen stiller med ett brygg så får begge bryggere og én gjest en gratisbillett hver. Bryggere som stiller med flere brygg har kun krav til én gratisbillett til seg selv. Altså, hvis en brygger stiller med to brygg, så vil han få én billett til seg selv og to billetter til gjestene sine.)

Utstyr/rigging:
Alle bryggerne få en på forhånd tildelt plass. Endelig oppsett sendes ut senest 24. januar. Vi setter ut bord til alle deltagere. Om du/dere trenger større plass må vi vite det. Bryggere med mindre enn 2 brygg vil ikke få mer enn et «halvt bord», dvs ca 1 meter bredde.
Du må selv ha med serveringsutstyr og andre ting du trenger. Du er ansvarlig for at ølet er klart til servering senest 17:00 på arrangementet. Lokalene åpner 14:00 for rigging.

Konkurranseregler

Reglene fra 2019 og foregående er fortsatt gjeldende i 2020.
Konkurranseregler Norsk Ølfestival 2020

Her er det gjort små forandringer fra tidligere år, for å imøtekomme digital avstemming, samt bidra til et behagelig støynivå for alle.

Annen informasjon
Det er 18 års aldersgrense på arrangementet. Unntatt øl som deltar i konkurransen er medbrakt alkohol ikke tillatt. Kommersielt framstilt alkohol er ikke tillatt i lokalet. Personer som er åpenbart påvirket av alkohol har ikke adgang.

Skroll til toppen