Påmeldingsskjema

PÅMELDINGSSKJEMA FOR NM I HJEMMEBRYGGING 1998
Arrangert av Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening.
 
OBS! Opplysningene som gis på dette skjemaet vil  ikke tilflyte juryen. Alle brygg bedømmes i en blindtest, der dommerne  kun vet hvilken klasse det aktuelle øl konkurrerer i. Opplysningene kan derimot publiseres, helt eller delvis, om ølet gjør det bra. Fylles ut så godt som mulig.
 
  Ikke glem å oppgi hvilken klasse brygget konkurrerer i (sett ring).
  Uten klassetilhørighet, ingen bedømning.
  Ølets navn:…………………………………………………………….     Klasse:          1. Lys ale            2. Mørk ale
  Ølets kode: (3tall og 3bokstaver)……………………………….                             3. Lys lager         4. Mørk lager
  Brygger:………………………………………………………………..
                                                                                                                                         5. Folkets valg
  Adresse:……………………………………………………………………………………………………….
  Telefon:……………………………..

  Bryggerens eventuelle klubb:……………………………………………………………………………
 

  OPPLYSNINGER OM BRYGGET
  Vørteren er laget ved egen mesking, med vørterkonsentrat/maltekstrakt/ølsett, eller
  ved en kombinasjon av mesk/ekstrakt.

  MALT, VØRTERKONSENTRAT, RÅFRUKT, SUKKER m.m.
  Type                                  Sort                                   Merke                                           Mengde
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  HUMLE
  Sort                              Form                      Alfasyre                          Mengde                                Tid
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  VØRTER
  Mengde…………………………..   Styrke/stamvørter(OG)…………………….

  GJÆR
  Sort……………………………….  Form………………… Mengde……………………………………

  GJÆRING OG MODNING
                                                          Tid             Temperatur
  Gjæring / primærgjæring             …………………………………………..
  Modning / sekundærgjæring        …………………………………………..
  Lagring                                    …………………………………………..

  Sluttforgjæring, tilsynelatende sluttekstrakt / densitet (FG):…………..
 
  Bryggedato:…………………  Tappedato:…………………..   Sluttvolum:…………………….

  Evt.andre opplysninger:……………………….                          Bryggerens underskrift………………………………………………

Legges i lukket konvolutt som merkes med deltagerkode(r) for hvert innlevert flaskeøl. Skjema for «folkets valg» legges i egen konvolutt som leveres med keggen.
 
 

Skroll til toppen