Konkurranseregler

§ 1 NM i hjemmebrygging er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere

§ 2 Deltagende øl skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging.

§ 3 En og samme brygger kan kun delta med 2 øl pr. klasse. Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg.

§ 4 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§ 5 Bryggeren/bryggerne gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet.

§ 6 Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.

§ 7 Deltageravgiften er kr.50 pr. brygg. Deltageravgiften betales til A. Thuroczy, 1262 Oslo, kontonr. (——–) og må være mottatt senest fredag 15. mai 1998.

§ 8 Deltagende øl skal leveres i 4 -fire- stykk ølflasker à 0,30 – 0,50 liter, samt ledsages av et påmeldingsskjema som er lesbart. Flaskene, som ikke skal ha noen kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med en kode som består av 3 bokstaver og 3 tall (ingen initialer e.l.), samt hvilken klasse ølet konkurrerer i. Det leveres også en lukket konvolutt hvor alle koder er merket tydelig på utsiden. Deltakers navn og påmeldingsskjema(er) ligger i konvolutten.

§ 9 Ett eller flere av vinnerølene vil med bryggerens tillatelse bli forsøkt brygget i større kvanta på Mikrobryggeriet i Oslo.

Skroll til toppen