Referat fra Årsmøtet 2016

Referatet finnes her: Protokoll Norbrygg årsmøte 2016

Det ble lagt frem forslag til nye vedtekter på årsmøtet. Det var generelt enighet i at bakgrunnen for endringen, dvs. innføring av fylkeslag, var riktig vei å gå for foreningen. Det var i midlertid punkter i vedtektene som virket uklare, og det kom også inn en del gode innspill under møtet. 

Det ble vedtatt å sette ned en komite som skal jobbe med å rette opp upresishetene i vedtektene, og samtidig ta stilling til forslagene som ble lagt frem på årsmøtet. Denne komiteen består av Anders Christensen (Trondheim), Eivind R. Eliassen (Oslo) og Ole Nærheim (Stavanger). Det vil kalles inn til ekstraordinært årsmøte til høsten, hvor de nye vedtektene skal legges frem.

Styret fikk videre i oppgave å starte arbeidet med å sette i gang fylkeslag, slik det var forespeilet i vedtektsforslag.

Skroll til toppen