Referat Generalforsamling 2007

Referat fra Norbryggs generalforsamling lørdag 17.03.2007

Sted: Studentersamfunnet på Bislet

Tilstede: Samlet styre utenom avtroppende leder Lars Bjørnstad

Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av påtroppende formann Anders Henriksen, og sakslisten ble lest opp, deretter ble den gjenomgått som følger.

 1. Godkjenning av innkalling – Godkjent med akklamasjon
 2. Valg av ordstyrer og referent – Anders Henriksen ble foreslått som ordstyrer og valgt ved akklamasjon. Olav Dvergsdal ble foreslått som referent og valgt ved akklamasjon.
 3. Årsmelding 2006 – Årsmeldingen ble lest opp av Anders og godkjent ved akklamasjon
 4. Arbeidsprogram 2007 – Arbeidsprogrammet ble lest opp av Anders
  Arbeidsprogrammet ble godkjent ved akklamasjon.
 5. Regnskap 2006 – Ole Enger gikk gjennom regnskapet for 2006 – Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.
 6. Fastsettelse av kontingent – Styret kom med forslag om å holde kontigenten uendret på 290kr – Dette ble vedtatt enstemmig.
 7. Budsjett 2007 – Budsjett ble gått gjennom av Ole Enger, det ble budsjettert med 0 i overskudd. Dette ble enstemmig vedtatt og budsjettet godkjent ved akklamasjon.
 8. Vedtektsendring – Ingen forslag
 9. Valg av styre – Følgende styre ble foreslått
  Formann – Ander Henriksen
  Kasserer – Ole Enger
  Arrangementsansvarlig – Espen Haavarsholm
  Sekretær – Olav Dvergsdal
  Informasjonsansvarlig – Eduard Mollenkamp
  Styremedlem – Geir Ove Grønmo
  Styreforslaget ble vedtatt ved akklamasjon
 10. Valg av Revisor – Styret foreslo gjenvalg på Claus Haavardsholm som revisor, dette ble vedtatt ved akklamasjon.

Generalforsamlingen ble erklært avholdt og Anders Henriksen takket for fremmøte.

Olav Dvergsdal

Sekretær

Skroll til toppen