Konkurranseregler Juleølkonkurransen 2013

§ 1 Juleølkonkurransen er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere, samt andre hjemmebryggere bosatt i Norge.

§ 2 Deltagende brygg skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging. Bruk av maltekstrakt er unntatt regelen.

§ 3 Under arrangementet til Juleølkonkurransen avholdes tre konkurranser samtidig: flaskekonkurransen, Publikums Favoritt og etikettkonkurransen. Det er flaskekonkurransen som er selve mesterskapet. Arrangementet er åpent for publikum (aldersgrense 18 år).

§ 4 Deltagere gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet. Resultatene av konkurransen vil bli offentliggjort med deltagernes navn, bosted og oppnådd plassering/poengsum (i flaskekonkurransen inkludert dommerskjemaer).

 

§ 5 Flaskekonkurransen

§ 5.1 Alle medlemmer i Norbrygg kan kostnadsfritt delta i flaskekonkurransen. For deltagere som ikke er medlem i Norbrygg, er det en deltageravgift på 100 kr per øl.

§ 5.2 Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg. Kun privatpersoner kan føres opp som bryggere, ikke bryggelaug, klubber, foreninger eller lignende. Navn på evt bryggelaug kan oppføres separat i påmeldingsskjemaet.

§ 5.3 Det er ikke tillatt å sende inn ett og samme brygg som flere bidrag. Definisjonen på samme brygg er identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta som to brygg, men ikke samme brygg der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke. Flasker hentet fra to forskjellige gjæringskar fra samme batch teller heller ikke som forskjellige brygg.

§ 5.4 Deltagende øl skal leveres i 4 –fire– stykk standard norske ølflasker à 0,33 liter, samt ledsages av en lesbar utskrift av påmeldingsskjemaet. Påmeldingsskjemaet skal også sendes inn elektronisk fra Norbryggs websider. Flaskene må passe nedi standard norske grønne ølkasser, både i diameter og høyde. Flasker som ikke er iht. disse bestemmelsene må påregne å ikke bli bedømt.

§ 5.5 Flaskene må være Norbrygg i hende (eller sendt) før fristen som er fastsatt i veiledning for påmelding, hvor man også finner adresse for innlevering/innsending. Det er deltagers eget ansvar at ølet kommer frem i tide. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert dersom ølet kommer for sent frem og dette ikke er Norbryggs feil.

§ 5.6 Flaskene, som ikke skal ha bryggerietiketter, kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med etikett som lastes ned fra påmeldingsskjemaet. Etiketten skal festes med strikk til flaskene.

§ 5.7 Hvis ikke flaskene er merket iht. eksempelet, vil ikke ølet bli bedømt. Påmeldingsavgiften vil i så fall ikke bli refundert.

§ 5.8 Deltagende øl skal i påmeldingsskjemaet deles inn i riktig hoved- og underklasse. Arrangøren forbeholder seg retten til å flytte ølet til en annen hoved- eller/og underklasse dersom ølet i utgangspunkt var plassert i feil klasse.

§ 5.9 Arrangøren forbeholder seg retten til å dele opp en hovedklasse i flere hovedklasser. Arrangøren vil så dele inn de berørte deltagende brygg på nytt etter eget skjønn.

§ 5.10 Deltageravgiften er kr 0,- per brygg for inntil to brygg per hovedklasse for medlemmer av Norbrygg og førvrig kr 100,- per brygg. Deltageravgiften må være betalt innen påmeldingsfristen går ut.

§ 5.11 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§ 5.12 Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.

 

§ 6 Publikums Favoritt (PF)

§ 6.1 Antall brygg som en deltager får stille med er ikke på forhånd avgrenset.

§ 6.2 Det kan maksimalt oppføres 2 –to– bryggere pr. brygg. Kun privatpersoner kan føres opp som bryggere, ikke bryggelaug, klubber, foreninger eller lignende. Dersom flere har vært med på å brygge ølet foreslåes den eller de to som var mest involvert i bryggeprosessen oppført som bryggere. Navn på evt bryggelaug kan oppføres separat i påmeldingsskjemaet.

§ 6.3 Det er ikke tillatt å stille med ett og samme øl som flere bidrag. Definisjonen på samme øl er identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta som to øl, men ikke samme øl der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke.

§ 6.4 Deltagende brygg må påmeldes før fristen som er fastsatt i instruks for påmelding. Denne fristen kan avvike fra fristen for flaskekonkurransen. Brygg til PF påmeldes gjennom et eget påmeldingsskjema for PF-brygg. Fristen som er fastsatt i veiledning for påmelding er endelig, men arrangøren står fri til å forskyve den til et tidligere tidspunkt dersom det er stor pågang.

§ 6.5 Minimumstørrelsen på et brygg er på et 8 liter i Corneliusfat, flasker eller andre beholdere. Anbefalt minstevolum er likevel 15 liter, for å ta høyde for mye publikum, og at alle får smakt (slik at man også kan få stemmer fra alle).

§ 6.6 Det er deltagerens eget ansvar å sørge for tappeutstyr, tilstrekkelig kjøling/varmeisolasjon av ølet, kullsyre til tapping og evt skjøteledninger. Arrangøren stiller med bord og papirduk til deltagere som ikke har med egen bar.

§ 6.7 Brygg til Publikums Favoritt skal normalt medbringes konkurransedagen. Deltagere forventes å møte opp og rigge i henhold til tidsplanen

§ 6.8 Deltagelse er gratis.

§ 6.9 Det gis gratisbillett til bryggeren/bryggerne samt til én gjest per brygg. (F eks så vil én brygger som stiller med ett brygg få én gratisbillett til seg selv og én til en gjest. Er det to bryggere som sammen stiller med ett brygg så får begge bryggere og én gjest en gratisbillett hver. Bryggere som stiller med flere brygg har kun krav til én gratisbillett til seg selv. Altså, hvis en brygger stiller med tre brygg, så vil han få én billett til seg selv og tre billetter til gjestene sine.)

§ 6.10 Det er alle som møter opp under arrangementet som kårer Publikums Favoritt. Det stilles derfor ikke krav til at brygget kan deles inn i en spesifikk underkategori. Deltageren oppfordres videre til å presentere sine deltagende brygg og seg selv på en innbydende og original måte som fenger publikumet. Av sikkerhetsgrunner og med hensyn til andre deltagere må spesielt plasskrevende tiltak på forhånd avklares med arrangøren.

§ 6.11 Avstemningen foregår under selve arrangementet og det avgis 3 ulikt veide stemmer per stemmeseddel. Stemmetellingen foregår under arrangementet, både før og etter frist for innlevering. Vinnerne utropes samme kveld.

§ 6.12 Arrangøren stiller med plastbegere/glass til smaking av PF-øl, samt penner, tusjer og navnelapper.

§ 6.13 Arrangøren bestemmer plassering av deltagernes serveringsplasser, i samarbeid med deltagerne.

 

§ 7 Etikettkonkurranse

§ 7.1 Bryggeren har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som han/hun deltar i flaskekonkurransen og/eller Publikums Favoritt med. Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen.

§ 7.2 Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, eller noen som står bryggeren nær (med begges samtykke). Rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke.

§ 7.3 Deltageren må sendes inn digitalt i JPG/PNG/TIFF-format av god kvalitet.

§ 7.4 Det må være minst 4 deltagende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres.

§ 7.5 Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen.

§ 7.6 Det skal krysses av for deltagelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Det er alle som møter opp under arrangementet som bedømmer etikettene, tilsvarende som for Publikums Favoritt.

 

Skroll til toppen