Regnskap 2006

RESULTATREGNSKAP NORBRYGG 2006
Inntekter 2006 2005
Medlemskontingenter 38 160,00 28 200,00
Konkurranser/arrangementer 4 610,00 3 040,00
Andre inntekter 345,00 115,00
Renter 360 46,00
SUM       43 115,00   31 401,00
Kostnader
Rekvisitta/porto 3 194,00 1 212,00
Konkurranser/arrangementer 7 610,50 8 680,00
Bankgebyrer 0,00 12,00
Andre kostnader 13 997,61 8 626,00
Dommerutdanning 17 000,00
SUM       41 802,11   18 530,00
OVERSKUDD/UNDERSKUDD 1 312,89   12 871,00
BALANSEREGNSKAP NORBRYGG 2006
Eiendelene utgjøres av bankinnskudd
Gjeld/EK utgjøres i sin helhet av egenkapital
2006 2005
Inngående saldo/EK pr 01.01 45 365,39 32 247,00
Resultat 1 312,89 12 871,00
Utgående saldo/EK pr 31.12 46 678,28   45 118,00
             
Skroll til toppen