Styrets innstilling til nytt styre for 2007

Formann:   

Anders Henriksen (ny posisjon)

Kasserer:   

Ole Enger  (gjenvalg)

Sekretær:   

Olav Dvergsdal (gjenvalg)

Informasj.ansv.:  

Eduard Möllenkamp (ny)

Arrangementsansv.: 

Espen Haavardsholm (ny posisjon)

Styremedlem:  

Geir Ove Grønmo (ny)

Skroll til toppen