Arbeidsprogram for 2007

I det inneværende år vil vi fortsette med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/ maltekstrakt-bryggere, maltbryggere samt om mulig ”tradisjonelle hjemmebryggere”.  Rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen. En ny og mer fengende vervebrosjyre vil bli utarbeidet for å bidra til dette. Vi vil også fortsette arbeidet med å øke servicen overfor våre medlemmer. Praksisen med å sende ut medlemspakker, -kort og giro umiddelbart etter mottakelse av innmelding skal fortsettes. Vi vil også arbeide med å utvide innholdet i medlemspakken.

Et prosjekt som skal få høyeste prioritet på IT-siden i 2007 er et påmeldingssystem til våre konkurranser som er integrert med en database over deltakende oppskrifter. På denne måten vil administrasjonsarbeidet i forbindelse med våre konkurranser bli kraftig redusert, samtidig som vinneroppskriftene vil være tilgjengelig på web i en søkbar database. Websidene vil også bygges videre utover. Hvis tekniske løsninger foreligger vil vi prøve å få til en integrering av mailingliste og webforum med full funksjonalitet på begge fronter.

Videre vil vi fortsette arbeidet med etablerte satsningsområder, slik som inspirasjon og hjelp til dannelsen av lokallag. Materiell og opplegg til kurs i hjemmebrygging, som allerede noen lokallag og andre engasjerte medlemmer har brukt, vil også bli videreutviklet og gjort til et mer offisielt tilbud på våre websider. Vi vil også fortsette arbeidet med å bygge opp og kurse et dommerpanel til våre konkurranser. Etter å ha arrangert vårt første dommerkurs i 2006, vil vi i 2007 jobbe med å etablere en dommerkomité som vil videreføre arbeidet med kursing av dommere, videre trening for allerede utdannede dommere samt vedlikehold av øltypedefinisjonene. Vi har fremdeles stort behov for flere dommere til våre konkurranser, og oppfordrer medlemmer som er interessert i å bli øldommere til å kontakte styret.

De viktigste aktivitetene blir naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen. NM føler vi at har funnet en god form nå, og men på juleølkonkurransen har vi fortsatt en del å hente. Vi håper vi får anledning til å stille opp på Norøls juleølfestival med servering av hjemmebrygg i år, slik som for et par år tilbake. Hvis interessen for NM fortsetter å øke, kan det også være en idé å utvide arrangementet videre, blant annet med tanke på å øke tilreisingen fra andre deler av landet. En idé vi har lekt med en stund er muligheten for å arrangere en bankett i etterkant av arrangementet;

men dette forutsetter selvfølgelig at selve NM avholdes på formiddagen. Dette kan kanskje være aktuelt for NM 2008, som sammenfaller med Norbryggs 10-årsjubileum for den formelle stiftelsen i 1998 og det første NM i hjemmebrygging arrangert i Norbryggs regi. Forberedelsene til et jubileumsarrangement må starte allerede tidlig i 2007.

Som de tre siste år vil Norbrygg delta ved det skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging, som arrangeres i København i slutten av mai i forbindelse med den danske ølfestivalen. De tre beste ølene fra NM vil delta i konkurranse mot svensk og dansk hjemmebrygg, og Norbrygg sender en delegasjon nedover bestående en norsk representant til juryen samt vinneren av ”årets hjemmebrygg”, som får reisestipend hvis vedkommende reiser til SKM. Medlemmer som er interessert i å være med og reise nedover til festivalen oppfordres til å kontakte styret.

Når det gjelder medlemseffekter planlegger vi også i år å få laget et banner med foreningens navn og logo, som kan brukes på våre egne arrangementer og andre tilstelninger der foreningen deltar med stand.

Ellers vil vi arbeide for å videreutvikle samarbeidet med NORØL. Vi vil oppfordre medlemmene til å bidra her ved bl.a. å sende inn stoff om øl og brygging til medlemsbladet Ølgjerd. Dette er helt essensielt for at vi skal få til et bra innslag av hjemmebrygging i bladet!

Styret vil også fortsette å følge aktiviteten i våre søsterforeninger i Sverige, Danmark og USA for å se om vi kan hente noen ideer der. Det gode sponsorsamarbeidet med Petit Agentur AS ønsker vi også å videreføre.

I året som kommer står Norbrygg foran endel forandringer i styret da enkelte styremedlemmer trer ut av styret etter mange års innsats. Personlig må jeg si det blir litt vemodig å forlate styret nå ti år etter at foreningen hadde sin spede begynnelse, som det siste av de opprinnelige styremedlemmene som grunnla Norbrygg. Imidlertid håper jeg dette kan bidra til å få friskt blod og nye tanker og idéer inn i foreningen.

Med det i mente vil vi til slutt oppfordre medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte; husk også at man ikke behøver være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2006
v/ formann Lars Bjørnstad

Skroll til toppen