Årsberetning 2006

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Olav Dvergsdal (sekretær), Anders Henriksen (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer), Dagfinn Aas Rustad (informasjonsansvarlig) og Espen A. Haavardsholm (styremedlem). Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2006 var vårt niende driftsår som forening.

Norbryggs websider www.norbrygg.no er fortsatt vår felles informasjonskilde og ansikt utad. Aktiviteten på vår mailingliste har vært bra gjennom hele året. Antall abonnenter teller nå 353, noe som kun er en økning på fire fra samme tid ifjor. Den lave økningen i forhold til tidligere år kan kanskje forklares med foreningens nye webbaserte diskusjonsforum som ble åpnet i løpet av året. Forumet har p.t. 126 medlemmer. Eduard Möllenkamp har gjort en kjempejobb med dette forumet, og det blir spennende å se hva som etter hvert viser seg å være mest populært, mailingliste eller webforum. Begge varianter har sine sterke forkjempere, så det beste vil være om vi på sikt får til en løsning med full funksjonalitet på begge fronter. 

Foreningen arrangerte sitt niende NM i mars. Med 66 deltakende øl i flaskekonkurransen var dette ny rekord på deltakersiden, og publikumstilstrømningen var også rekordstor med hele 175 besøkende. De fremmøtte fikk smake på 22 deltakende øl i klassen ”Publikums favoritt”, en liten nedgang fra fjorårets rekord, men likevel bra deltakelse. Etikettkonkurransen var også populær, med 12 deltakende etiketter, også det ny rekord. Som tidligere år var Petit Agentur sponsor, noe som førte til fine premier.

Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble som de siste årene avholdt uten publikum en uke før NORØLs juleølfestival. 16 deltakende brygg var en oppgang fra fjorårets 11. Denne gang hadde vi gjeninnført to klasser i juleølkonkurransen, én for klassisk norsk undergjæret juleøl, og én fri klasse for spesialjuleøl. Informasjonen om klasseinndelingen kom nok litt sent ut, og førstnevnte var klart mest populær med 12 bidrag. Vinnerne i hver klasse gikk videre til NORØLs festival, men klarte dessverre heller ikke i år å komme opp på listene. Diskusjonen pågår nå om hva vi kan gjøre for å gjenta tidligere suksesser med å slå bryggerienes juleøl, dette er en stor bryggeteknisk utfordring, og ikke minst god reklame for hjemmebrygging når vi får det til!

Foreningens økonomi er pr. i dag tilfredsstillende. Styret har i de tidligere år gjort sitt beste for å gi foreningen en liten startkapital med inntekter fra div. arrangementer, kurs og råvaresalg. I de senere år har vi imidlertid gått bort fra slike fellesinnkjøp og heller satset på rabattavtaler med ledende leverandører. Av den grunn har vi heller ikke noen store inntektsposter på regnskapet, og medlemskontingentene utgjør våre største inntekter.

Vår kontakt og samarbeid med NORØL har fungert bra i 2006.  Norbrygg har det siste året hatt to representanter og en vararepresentant i NORØL-styret, og på denne måten har samarbeidet og kommunikasjonen mellom de to foreningene fungert fint. Medlemsbladet Ølgjerd kommer nå ut jevnlig tre ganger i året, og dette har gjort det lettere for oss å kommunisere med våre medlemmer vedrørende arrangementer etc, i tillegg til at vi har vår faste Norbrygg-spalte. Hjemmebryggerrelatert stoff ønskes imidlertid til bladet, på denne måten kan vi spre hjemmebryggingens gleder også til andre NORØL-medlemmer og andre mottakere av bladet!

Vi har en rabattordning på NORØLs andel av kontingenten, og Norbryggs medlemmer utgjør idag rundt 48% av NORØLs samlede medlemsmasse (andelen har steget fra ca 40% i fjor), så det er klart at vi har god påvirkning og innflytelse i foreningen. Dette kan vi også markere sterkere hvis flere engasjerer seg i de kanaler vi har tilgang til gjennom NORØL.

Lokallagene har ikke hatt noen stor økning siden opplegget ble opprettet for et par år siden, så her er det fremdeles mye å hente. Det er vårt mål at lokallagene skal fungere som samlingspunkt for sosiale treff, fellesbestillinger, kursvirksomhet og rekruttering i lokalmiljøene. Vi oppfordrer medlemmene til å søke kontakt med andre bryggere i sine nærområder via mailinglisten/forum samt å legge ut kontaktinformasjon på websidene for lokallag.

Medlemstallet stiger fremdeles, ved årsskiftet 98/99 var vi 52 sjeler, i løpet av 2000 passerte vi 200, og i dag har foreningen rundt 425 medlemmer og vokser fremdeles (opp ca 25 fra i fjor).

Samarbeid med ”tradisjonelle hjemmebryggere” har dessverre ikke kommet noe særlig videre, det synes å være liten interesse for Norbrygg blant disse bryggerne til tross våre forsøk på å komme i kontakt i tidligere år. Men ett unntak finnes, i NM 2006 hadde vi for første gang et deltakende brygg i underklasse ”tradisjonelt norsk hjemmebrygg”. Så det skjer ting, og her er det fremdeles et stort potensiale. Innsendingstjenesten for evaluering av øl, som selvfølgelig er gratis for medlemmene, har i 2006 ikke blitt benyttet.

Styremedlemmer har i løpet av 2006 avholdt to foredrag om hjemmebrygging/presentasjon av Norbrygg m/ smaksprøver for andre interesserte foreninger, nemlig Søndre Nordstrand husflidlag og Slow Food.

I løpet av året åpnet vi en webshop for Norbrygg-effekter på www.cafepress.com/norbrygg. Her kan man kjøpe 20 forskjellige effekter med Norbrygg-logo, deriblant forskjellige T-skjorter og gensere, kopper/ølseidel, ølbrikke, caps, buttons og kjøleskapsmagnet. For å holde prisene nede har vi holdt påslaget på prisen til et svært lavt nivå. Foreløpig har ikke webshoppen vært mye brukt, men vi håper at det vil ta seg opp! Produktene holder god kvalitet, og er en utmerkede ”reklameplakater” for vår forening. Både prangende og mer diskrete produkter finnes, i tråd med hva som har vært etterlyst tidligere.

Samarbeid med de andre skandinaviske hjemmebrygger-foreningene ble videreført fra året før, og det tredje skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging ble avholdt i København 21. mai. Her deltok de tre beste bryggene fra de tre landenes respektive nasjonale mesterskap, og ølene ble bedømt av en jury bestående av et medlem fra hvert land. Her gjorde de norske bryggene seg godt bemerket, og Espen Lothe endte opp med en flott 2. plass samt en 4. plass. Som vinner av ”årets hjemmebrygg” under NM fikk han reisestipend fra Norbrygg, og var selv til stede for å motta premien.

Videre kom vi i 2006 endelig i mål med vår egen utdanning av kvalifiserte øldommere, og i november ble det avholdt dommerkurs for 9 påmeldte kandidater, etter modell fra den svenske hjemmebryggerforeningens dommerkurs. På nyåret 2007 ble eksamen avholdt i Oslo, og arbeidet med å etablere en dommerkomité er så vidt i gang, noe vi håper vil bedre både tilgangen og kvaliteten på øldommere til våre konkurranser fremover.

Styret i Norbrygg 2006
V/formann Lars Bjørnstad

Skroll til toppen