Resultater NM 2016

Resultatlister og dommerskjema kommer fortløpende på denne siden etter hvert som de blir rapportert inn.

  • Der det ikke er lenket til dommerskjema er det fordi det ikke er scannet inn ennå.
  • Hvis ikke ølet ditt har kommet i listen ennå kan det være fordi dømmingen ikke er ferdig.
  • Poeng er kun en rangering på bordet og kan ikke sammenlignes mellom flights.

Sist oppdatert: 2016-04-17 20:30.

A – Lys lager

Flight 1

Deltager Sum Videre
2541 77 Ja
2889 51
7277 59
3795 46
4972 63
5607 58
7299 69 Ja

Flight 2

Deltager Sum Videre
860 101 Ja
1612 72
2992 62
9235 95
9449 57
1729 89
3453 101 Ja
5635 86
8610 52

Flight 3

Deltager Sum Videre
1616 75 Ja
1894 52
3982 37
7695 49
7739 87 Ja
8349 41
8796 43

Flight 4

Deltager Sum Videre
1553 97
3953 101
4229 80
5532 84
6088 117 Ja
6766 77
6770 53

Finale

Deltager Finale Plass
2541
7299 142
860 165 2
3453 124
1616 181 1
7739 146
6088 164 3

B – Mørk lager

Flight 1

Deltager Snitt Videre
3907 37
9992 26,3
3020 27,7
5847 28,7
8076 22,7
6532 20,7
7359 37,7
8830 43,3 Ja

Flight 2

Deltager Snitt Videre
957 38
8360 26
3301 40 Ja
4360 28
8000 28
4428 34
1244 38
1052 40,3 Ja
9182 17,7
982 40,7 Ja

Flight 3

Deltager Snitt Videre
7233 35,3
6005 38,3
1075 34,7
1743 38,7
4655 40 Ja
6603 39
7079 33
2119 34
6487 39

Flight 4

Deltager Snitt Vider
7313 38
2665 39,7
1124 37,7
3466 36
3022 44 Ja
4403 35
9169 29,3
5533 36
7773 37,3
2417 38,3
7019 37,7
7979 42,7 Ja
4691 39,7

Finale

Deltager Finale Plass
8830 42 3
3301 39,7
1052 36,7
982 41
4655 40,3
3022 42,3 2
7979 44 1

 

C – IPA

Flight 1

Deltager Sum Videre
5657 75
2019 85
7617 57
9626 65
3633 57
4353 93 Ja

Flight 2

Deltager Sum Videre
3654 140 Ja
992 94
2539 95
2772 104
6042 136
1081 124

Flight 3

Deltager Sum Videre
3187 98
4725 104
5880 114
6389 120 Ja
6744 102
9342 110

Flight 4

Deltager Sum Videre
6824 71 Ja
3416 64
8266 56
3371 1
6792 28
3974 71 Ja
939 32

Flight 5

Deltager Sum Videre
206 166 Ja
1983 64
1649 139
2579 79
2352 36
768 79
6588 20

Flight 6

Deltager Sum Videre
7893 165 Ja
1908 104
5067 75
9414 101
4080 125
3387 164 Ja
7048 81

Flight 7

Deltager Sum Videre
4878 114 Ja
6425 68
4704 74
2382 62
9138 96
6750 113
9520 96

Flight 8

Deltager Sum Videre
5277 121
1958 134 Ja
5537 114
6694 141 Ja
2238 127
4050 92
9176 54
3156 43

Finale

Deltager Finale Plass
206 158
1958 176 2
3387 179 1
3654 123
3974 120
4353 130
4878 171 3
6389 155
6694 139
6824 99
7893 160

D – Lys ale

Flight 1

Deltager Snitt Videre
4585 29,3
6097 18
1149 31,7
1085 29
3231 27,7
9113 39,7
8851 40 Ja
5714 40,3 Ja
2188 42,3 Ja
3359 24,3
6645 15
6137 18
6408 36,7

Flight 2

Deltager Snitt Videre
6408 36,7
5602 16,3
8066 11,7
132 19,7
5534 25,7
5160 39,3 Ja
3254 41 Ja
9779 42,3 Ja
9277 15
6210 14,3
4001 26,7
1921 28
5109 19

Flight 3

Deltager Snitt Videre
5109 19
7349 27,7
8857 26,7
6640 33
141 35 Ja
1549 25,3
5906 30,3
7200 34 Ja
1809 37 Ja
14 33,7
2485 27,7
5915 31,3
7931 28,7

Flight 4

Deltager Snitt Videre
9940 41,7 Ja
6213 38 Ja
8881 39 Ja
9869 25,3
3802 32,3
6686 32,3
3434 33

Flight 5

Deltager Snitt Videre
2037 20
3537 25,5
4718 31 Ja
8033 29 Ja
7961 30 Ja
947 28

Finale

1. plass:  9779
2. plass: 1809
3. plass: 8881

Finale er ikke dømt med dommerskjema, men smaking av jury ut fra typeriktighet og så rangering. Jurymedlemmer: Bjørn Henrik Wormnes, Svein Erik Dalland, Benjamin Løndal og Rune Hovlandsdal. For dommerskjema på ølene henviser vi til skjema fra innledende runde.

E – Mørk ale

Flight 1

Deltager Sum Videre
4467 67
842 37
9730 90
4620 80
9552 84
5676 126 Ja
7118 98

Flight 2

Deltager Sum Videre
1382 90
6101 80
6428 114 Ja
5912 70
7895 123 Ja
7750 76
9070 100

Flight 3

Deltager Sum Videre
2790 108 Ja
7664 102
731 83
9883 90
269 59
2275 102 Ja
5511 80
3340 64

Flight 4

Deltager Sum Videre
4201 138 Ja
460 119
8835 119
4571 120
7237 89
791 162 Ja
8509 103
7826 121
4355 131
1996 114

Flight 5

Deltager Sum Videre
1996 114
8291 117
5720 124
6566 126 Ja
7242 124
2576 125
6762 121
5728 98
9336 125
1490 94
4177 93

Finale

Deltager Finale Plass
5676 171 2
6428 129
7895 152
2790 165
2275 170 3
4201 141
791 177 1
6566 159

F – Porter og Stout

Flight 1

Deltager Sum / Snitt Videre
7035 102
9294 80
4271 124 Ja
9850 113
1259 120 Ja

Flight 2

Deltager Sum / Snitt Videre
3075 25,5
4363 35 Ja
5122 23
5778 31,3 Ja
8198 28
6876 22

Flight 3

Deltager Sum / Snitt Videre
4853 58
7563 70
1635 83 Ja

Flight 4

Deltager Sum / Snitt Videre
4658 117 Ja
1590 52
6578 98
6885 57
2389 91

Flight 5

Deltager Sum / Snitt Videre
999 122 Ja
9132 103 Ja
2231 57
1313 85
7962 74
2888 91

Flight 6

Deltager Sum / Snitt Videre
6968 124 Ja
2236 52
9988 101
8052 88
8978 114
2082 129 Ja

Flight 7

Deltager Sum / Snitt Videre
9661 114 Ja
1689 76
2751 94
7478 83
906 207 Ja
8604 85

Finale

Deltager Finale Plass
906 143
999 168 2
1259 128
1635 173 1
2082 135
4271 134
4363 140
4658 151 3
5778 141
6968 126
9132 117

 

Disket 2898

G – Imperial

Flight 1

Deltager Sum Videre
7300 99
5862 58
984 10
2249 35
8663 106
4598 58
6175 57
4975 122 Ja

Flight 2

Deltager Sum Videre
6252 98
9744 78
9143 35
3606 66
6211 89
3604 111 Ja
2056 88
6733 98

Flight 3

Deltager Sum Videre
3074 121
6684 117
800 129
851 119
3469 123
6274 76
7348 139 Ja
1489 119

Flight 4

Deltager Sum Videre
8358 103 Ja
4791 52
8635 89
6053 77
9401 69
4350 86
3635 86
7066 106 Ja
2523 86

Finale

Deltager Finale Plass
4975 122 1
3604 108 3
7348 117 2
8358 79
7066 82
3859 79  (rest, ble nesten glemt av)
3885 93  (rest, ble nesten glemt av)

H – Belgisk

Flight 1

Deltager Sum Videre
4890 87
5491 106 Ja
2972 84
9244 106 Ja
440 83
1715 54
4417 91
1309 103
7537 84
5970 72
3249 80

Flight 2

Deltager Sum Videre
6271 104 Ja
3783 83
4497 72
2945 89
8513 95
6397 39
8238 92
1010 91
5628 93
1884 77
7583 66
9745 101

Flight 3

Deltager Sum Videre
5075 71
5653 57
3051 72
2497 75
5251 79
1713 36
6616 83
8542 105 Ja
8030 81
899 87
6675 92

Flight 4

Deltager Sum Videre
7307 66
7176 51
8938 62
9152 61
421 54
7391 57
9793 59
4079 130 Ja
4447 134 Ja
313 88
3117 71

Flight 5

Deltager Sum Videre
3479 68
7794 117 Ja
9849 80
801 62
9617 56
3 121 Ja
4587 80
6817 98
7656 99
6363 89

Finale

Deltager Finale Plass
5491 120
9244 102
6271 107
8542 114
4079 116
4447 123 3
7794 131 1
3 124 2

I – Spesial/Hvete

Flight 1

Deltager Sum Videre
6465 119 Ja
1888 92
9997 86
6668 85
3002 96
6697 86
6495 71

Flight 2

Deltager Sum Videre
5871 56
9618 89
7341 83
929 83
5632
615 88
9506 103
4018 108 Ja

Flight 3

Deltager Sum Videre
4877 110 Ja
7207 79
4907 80
4639 97
5725 114 Ja
6193 92
62 117 Ja
710 30

Flight 4

Deltager Sum Videre
2392 82
4753 76
1551 76
3956 103
5742 99
3291 94
3842 104 Ja
7660 104 Ja

Finale

Deltager Finale Plass
6465 106 3
4018 99
4877 67
5725 98
62 103 4
3842 114 2
7660 117 1
Skroll til toppen