Styrets innstilling til nytt styre for 2010

Formann:
Eduard Möllenkamp (beholdt samme stilling)

Kasserer:
Yngve Ydersbond (beholdt samme stilling)

Sekretær:
Geir Ove Grønmo (beholdt samme stilling)

Informasjonsansvarlig:
Gahr Smith-Gahrsen (beholdt samme stilling)

Arrangementsansvarlig:
Andreas Hegermann Riis (beholdt samme stilling)

Styremedlem:
Lars Støre Gullichsen (ny)

Takk til Ole Enger (7 år i styret!) for din innsats i styret til Norbrygg!

Skroll til toppen