Valgkomitéets innstillinger til styrevalg

Årets valgkomité var det første i Norbrygg sin historie, og komitéen ble drevet av Lars Støre Gullichsen, Kristian Bunkholt Nauste og Lasse Lundin. Valgkomitéet mener å ha funnet mange gode kandidater til det nye styret. Noen har meldt sin interesse direkte, andre har blitt oppsøkt.

I tillegg er det satt opp tre varamedlemmer. Det er kandidater som valgkomitéet også har vært i kontakt med, men som det ikke så plass til i styret ved denne runden. De foreslås å ha møterett (uten stemmerett) på styremøtene, og kan brukes som ekstra arbeidskraft rundt f.eks perioder med større belastning, regionale arrangement osv., men også kan tre inn hvis andre styremedlemmer ikke kan møte i kortere eller lengre tid.

Formann: Eduard Möllenkamp (Oslo)
Informasjonsansvarlig: Gahr Smith-Gahrsen (Bergen)
Arrangementsansvarlig: Jørn Idar Kvig (Oslo)
Kasserer: Aleksander Bauset (Stavanger)
Styremedlem/sekretær: Johan Johansen (Inndyr, Nordland)
Styremedlem: Gustav Foseid (Oslo)
Styremedlem: Tobias Karlsen, (Melhus, Sør-Trøndelag)

Varamedlemmer:
Arne Martin Aurlien (Trondheim)
Jens Davidsen (Porsgrunn)
Kim Odland (Stavanger)

Skroll til toppen