Årsberetning om 2011

Styret har 2011 bestått av:

Eduard Möllenkamp – Formann       
Andreas Hegermann Riis – Arrangementsansvarlig       
Gahr Smith-Gahrsen – Informasjonsansvarlig       
Yngve Ydersbond – Kasserer       
Geir Ove Grønmo – Sekretær       
Lars Støre Gullichsen – Styremedlem

I tillegg har formann for dommerkomitéen, Beate Stene, deltatt på noen av styrets samlinger.

Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til diverse arrangementer.

Året 2011 var vårt 14. driftsår som forening.

Norbrygg sitt forum har hatt en stadig økning i besøkertall og skrevne innlegg, i likhet med årene før. En estimering tyder på ca 50% vekst sammenlignet med året før, ikke ulik fjorårets vekst. Dette kan tolkes som at hjemmebrygging i aller høyeste grad er en aktivitet i fremmarsj. Dette er vi i Norbrygg veldig stolte over.

Antall betalende medlemmer er 1167 i hele år 2011. Dette er en lettere senkning sammenlignet med i fjor, som kan skyldes perioden antall medlemmer ble telt i, samtidig som at medlemssystemet som er i bruk kun til dels tilfredsstiller behovene for administrering og statistikkuttrekk.

Norbrygg arrangerte sitt 14. NM i hjemmebrygging den 9. april 2011 på Fabrikken på Vulkanområdet i Oslo. Arrangmenetet fikk svært god oppslutning, såpass god at mange dessverre ikke fikk komme inn. Stemningen var høy og nært opptil 60 publikumsbrygg var tilgjengelig for publikum, samt at nesten 300 brygg ble sendt inn til forbedømmingen. Sponsing var i hendene av Petit Agentur. Igjen brygget Nøgne Ø årets vinnerøl fra flaskekonkurransen, nemlig Erlann Eldorsens ‘Holy Smoke’.

Om høsten foregikk det igjen et Bjorleik-treff i Bergen for hjemmebryggerne på Vestlandet . Besøkertallet lå på ca det samme som de tidligere møtene, og et nytt møte er allerede i planleggingsfasen, i regi av Gahr Smith-Gahrsen.

Årets juleølkonkurranse fant for andre gang på rad sted på Tautra, hos Klostergården Håndbryggeri. Styremedlem Lars Støre Gullichsen og brygger Jørn var de fremste pådrivere under konkurransen, samt innleid foredragsholder Anders Kissmeyer fra Danmark. Flere titalls bryggere og deltakere møtte opp og det var en svært hyggelig ølfest. Det er ennå usikkert om juleølkonkurransen igjen vil finne sted som liten festival, da vi først og fremst vil trenge en lokal pådriver for å få arrangementet på plass. Til NM2011 har Dommerkomitéen tatt mye jobb på seg for å gjennomføre alle bedømminger ifm arrangementet.

Foreningens økonomi er per i dag god. Dette til tross for at det i høst/vinter 2011-2012 ble gjennomført utdanning og sertifisering av nye dommere; noe som har kostet betydelig med midler. I tillegg har foreningen tatt høyde for å bruke mer penger for leie av lokale til arrangementer, spesielt NM i hjemmebrygging.

Bedømmingen av øl til konkurranser som arrangertes av Norbrygg i 2011 har vært orkestrert av Norbrygg sitt dommerkomité. Komitéet har i stor grad tatt seg av koordinering av dommere til NM2011, samt arrangert og fasilitert forbedømmingen og finalebedømmingen. Også har han tatt seg av mottakelse og kodering av alle innsendte flaskebrygg til samme arrangement.

Styret i Norbrygg: året 2011.

Skroll til toppen