Arbeidsprogram for 2012

Arbeidsprogram 2012

Selv om vi allerede er godt inn i året kan vi allerede si noe om på hvilke områder styret ønsker at Norbrygg skal videreutvikle seg. Hjemmebryggingen opplever fremdeles god vekst i landet, noe som gjenspeiler seg i økende interesse, flere utsalgssteder for råvarer og utstyr, samt samlinger og lokalforeninger.

Styret i Norbrygg har i samarbeid med dommerkomitéen gjennomført ny dommerutdanning og -sertifisering. Målet var å få 60 nye dommere, men dette målet er ikke blitt oppfylt. Uansett har avkastningen gitt flere titalls sertifiserte dommere, noe som er en kjærkommen tilflytning av kompetanse til fremtidige konkurranser. I forbindelse med dette kan vi se for oss å ha hyppigere dommerutdanninger, samt at dommerkomitéen og dommerne selv vil engasjere seg i økt oppfølging i form av samlinger og kollokvier.

I tillegg har styret fått økende utfordringer generelt med å styre skuta. Flere medlemmer i styret har hatt vanskeligere for å prioritere tid til styrearbeid. Ikke spesielt fordi styrearbeidet tar mere tid, men mer fordi deres egen virkelighet har endret seg. Vi håper at innsprøytningen i styret med nye, engasjerte styremedlemmer vil gi en generelle styringen av foreningen den energien som behøvs. Generelt kan også medlemmenes behov etter styrets engasjement håndteres ved at styremedlemmene i større grad benytter seg av muligheten til å delegere deloppgaver videre til andre engasjerte foreningsmedlemmer. Dette innebærer dog at foreningsmedlemmer i størt mulig grad stiller opp når det bes om dette, for man trenger mange hender for å lette jobbe.

I 2012 har det for første gang blitt satt opp et valgkomité. Dette er et komité som i fremtiden fortrinnsvis utnevnes under generalforsamlingen og som bør følges opp av styret innen desember samme år for igangsetting av neste års styrevalg. Det er også satt som mål å legge valgkomiteens oppgaver inn i vedtektene, noe som kan gjøres i 2013 etter at årets innsats er evaluert.

Styret i Norbrygg 2012

Skroll til toppen