Archive | Arsmøte 2016

Plattform for ekstraordinært årsmøte 31. oktober

Ekstraordinært årsmøte for Norbrygg avholdes mandag 31. oktober kl 20, se her for innkallingen. Styret har vedtatt å avholde det ekstraordinære årsmøtet på forumet i medlemseksjonen: https://forum.norbrygg.no/forums/det-lille-ekstra-for-medlemmer-i-norbrygg.34/ Det vil bli opprettet en egen tråd for årsmøtet før møtestart, og saksgangen vil foregå i denne tråden. Ytterligere informasjon om saksgangen vil bli gitt under møtet. Hvis man […]

Continue Reading

Innkalling til ekstaordinært årsmøte 31. oktober

Mandag 31. oktober kl 20 avholder Norbrygg ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet vil avholdes på nett. Lenke vil bli publisert på hjemmesiden uken før. Informasjon om gjennomføring finnes her. Saker som skal behandles på årsmøtet er: Konstituering av møtet Valg av ordstyrer Forslag til reviderte vedtekter Antall delegater som stiller på landsmøtet 2017 Forslaget til […]

Continue Reading

Referat fra Årsmøtet 2016

Referatet finnes her: Protokoll Norbrygg årsmøte 2016 Det ble lagt frem forslag til nye vedtekter på årsmøtet. Det var generelt enighet i at bakgrunnen for endringen, dvs. innføring av fylkeslag, var riktig vei å gå for foreningen. Det var i midlertid punkter i vedtektene som virket uklare, og det kom også inn en del gode innspill […]

Continue Reading