Laster Arrangementer

Vestfold: Digitalt Årsmøte 2021

Det arrangeres fylkesårsmøte i Norbrygg Vestfold onsdag 17.02.2021 kl 19:00 på internett /zoom

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i
vårt fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Lenke til digital pålogging kommer her før møtet.

Årsmøtedokumentene vil bli samlet her:

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2020
 4. Regnskap for 2020
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021
 6. Forslag til budsjett for 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • 4 delegater til landsmøtet 18. april
  • valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet (03.02.2021)
Vennligst send til fylkeslaget. Adresse finnes her:
https:/norbrygg.no/fylkesstyrer
vestfold@norbrygg.no

Vel møtt!

Skroll til toppen