Fylkesårsmøter 2017

Det vil som en del av overgangen til ny organisasjonstruktur arrangeres fylkesårsmøter i Norbrygg. Disse skal avholdes innen 1. mars i år. Hvert av fylkesårsmøtene vil velge delegater som skal delta på Landsmøtet, som avholdes 25. mars.

Innkalling til de forskjellige fylkene vil bli sendt ut på mail når sted og tid er satt. Har du spørsmål eller kommentarer om det som skjer i ditt fylke, kan du ta kontakt med en av fylkesrepresentantene. Kontaktinformasjon finnes her.

Agenda vil være lik for alle fylker og ser slik ut:

 • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
 • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
 • Budsjett.
 • Eventuelt innkomne saker.
 • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte.
 • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
 • Valgkomite på 3 medlemmer.

En oppsummering av tid og sted for de forskjellige fylkesårsmøtene ligger under. Denne listen vil bli oppdatert etter hvert som informasjonen blir publisert.

 • Akershus: 16. februar på Kolben kultur og aktivitetssenter (mer informasjon).
 • Aust Agder: 8. februar kl 18, i lokalene til B8, Bendikskleiva 8, Arendal (mer informasjon)
 • Buskerud: 15. februar kl 19 på Haandbryggeriet (mer informasjon)
 • Finnmark: 27. februar kl 19 på nett, (adresse kommer, mer informasjon)
 • Hordaland: 12. februar kl 16 på VilVite på Møhlenpris (mer informasjon)
 • Møre og Romsdal: 18. februar kl 17 på «Tapp og Kork» (mer informasjon)
 • Nordland: 16. februar kl 20 på nett (adresse kommer, mer informasjon)
 • Oppland: 23. februar kl 19 i Lillehammer Bryggeri sine lokaler (mer informasjon)
 • Oslo: 14. februar kl 18 hos Bouvet i Sørkedalsveien 8 (mer informasjon)
 • Rogaland: 11. februar kl 15 på Cardinal (mer informasjon)
 • Sogn og Fjordane: 3. februar kl 19 i Brunosten (mer informasjon)
 • Sør-Trøndelag: 17. februar kl 19 på Diskoteket (Karl Johansgate i Trondheim sentrum) (mer informasjon)
 • Telemark: 28. februar kl 19 på Blaa Mat og Bar i Porsgrunn (mer informasjon)
 • Troms: 9. februar kl 20 på Studenthuset DRIV i Tromsø (mer informasjon)
 • Vest Agder: 16. februar kl 20 på Midgard i Randesund (mer informasjon)
 • Vestfold: 21. februar kl 19 på Revetal gamle stasjon (mer informasjon)
 • Østfold: 23. februar kl 19 på 42 Bar og Bowling i Sarpsborg (mer informasjon)

Delegatfordelingen blir gjort i henhold til Saint Legue-metode, slik det er er beskrevet i vedtektene.  Fordelingen per 31.12.2016 ser slik ut:

2017-01-25_Delegatfordeling per 31.12.16

 

Skroll til toppen