Referat Generalforsamling 2002

Generalforsamling i Norbrygg avholdt 20 april 02.

Som ordstyrer velges Lars Bjørnstad og som referent velges Jens Maudal.

 Innkalling:

Innkallingen ble godkjent av GF.

 Årsberetning:

Det fremkom ingen kommentarer til årsberetningen.

 Arbeidsprogram for 2002:

I tillegg til de forslag styret presenterte kom det følgende forslag fra GF-deltagerne.

 

  1. Et forslag om at Norbrygg skulle forsøke å etablere avtaler med råvareleverandører som kunne tilby en komplett pakke til førstegangsbryggere med maltekstrakt.
  2. Det ble også ytret ønske om å flytte NM til et senere tidspunkt på dagen i håp om at dette skulle øke publikumstilslutningen.

Regnskap:

Regnskapet  ble godtatt med følgende kommentarer.

GF påpekte at det ikke var samsvar med inngått medlemskontingent og antall registrerte medlemmer. Ellers var det aksept for styrets ”gå i balanse”-policy, dvs. at foreningen ikke har som formål å tjene penger. Regnskapet skal dessuten endres slik som påpekt i revisjonsberetningen.

Kontingent:

Det var full enighet om at kontingenten ikke skulle økes for kommende år.

Budsjett:

Det fremlagte budsjett  ble dermed godkjent med følgende bemerkninger.

GF foreslo at det skulle budsjetteres med et nytt eksperiment a la Pale Ale Eksperimentet da dette var en ubetinget suksess og at man for fremtiden sjekker overførte kontingenter fra Norøl mot vårt eget medlemsregister.

Vedtektsendringer:

Styrets forslag til nye vedtektsendringer som f.eks. styremedlemmenes nye titler og infosjefens nye ansvarsområder (rekruttering og PR) ble alle godkjent.

 

Deretter ble det nye styret valgt og fremkommer slik:

Lars Bjørnstad             formann

Knut Hagen                 sekretær

Thomas Berge             kasserer

Svein Olav Mytting       informasjonsansvarlig (ny)

Espen Haavardsholm   arrangementsansvarlig (ny)

 Revisor:

Som ny Revisor ble Claus Haavardsholm oppnevnt.

 

Møtet ble deretter hevet.

Skroll til toppen