Referat fra Årsmøter i alle Fylker

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

FylkeDatoLenke til mer info
AgderReferatdokumenter / innkalling
AkershusReferatdokumenter / innkalling
BuskerudReferatdokumenter / innkalling
Finnmark
HedmarkReferatdokumenter / innkalling
HordalandReferatdokumenter / innkalling
Møre og RomsdalReferatdokumenter / innkalling
NordlandReferatdokumenter / innkalling
OpplandReferatdokumenter / innkalling
OsloReferatdokumenter / innkalling
RogalandReferatdokumenter / innkalling
Sogn og FjordaneReferatdokumenter / innkalling
TelemarkReferatdokumenter / innkalling
TromsReferatdokumenter / innkalling
TrøndelagReferatdokumenter / innkalling
VestfoldReferatdokumenter / innkalling
ØstfoldReferatdokumenter / innkalling

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2020
 4. Regnskap for 2020
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021
 6. Forslag til budsjett for 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet 18. april
  • valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.

Skroll til toppen