Revisjonsberetning 2011

Til Generalforsamlingen i Norbrygg REVISJONSBERETNING FOR 2011 Jeg har revidert årsregnskapet for Norbrygg for regnskapsåret 2011, som viser et overskudd på kr 22 644,95. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og… Les mer

Årsberetning om 2011

Styret har 2011 bestått av: Eduard Möllenkamp – Formann        Andreas Hegermann Riis – Arrangementsansvarlig        Gahr Smith-Gahrsen – Informasjonsansvarlig        Yngve Ydersbond – Kasserer        Geir Ove Grønmo – Sekretær        Lars Støre Gullichsen… Les mer