Revisjonsberetning 2011

  Til Generalforsamlingen i Norbrygg REVISJONSBERETNING FOR 2011 Jeg har revidert årsregnskapet for Norbrygg for regnskapsåret 2011, som viser et overskudd på kr 22 644,95.

Les mer »

Årsberetning om 2011

Styret har 2011 bestått av: Eduard Möllenkamp – Formann        Andreas Hegermann Riis – Arrangementsansvarlig        Gahr Smith-Gahrsen – Informasjonsansvarlig        Yngve Ydersbond – Kasserer   

Les mer »
Skroll til toppen