Vestfold

Styret for Norbrygg Vestfold 2018 består av:

  • Mona Ottesen (leder)
  • Thomas André Thorkildsen Sveri (styremedlem)
  • André Heggheim (styremedlem og dommerkontakt)

Vi jobber med å kartlegge eksisterende arrangementer i Vestfold, og vi vil i nærmeste fremtid gå ut med en oversikt på dette.

Videre skal vi jobbe for å:

  1. Fremme interessen for, og utbredelsen av, hjemmebrygging.
  2. Jobbe for et godt sosialt og faglig miljø blant medlemmene.

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende, så brygg med…

Har du en idé, kommentar, tanke eller du ønsker å opplyse oss om arrangementer, eller hendelser du mener vi bør vite noe om og kanskje også promotere her på websidene, sendt e-post til:
vestfoldnorbrygg.no

Norbrygg Vestfold ønsker alle hjemmebryggere riktig god og produktiv sommer!
Mona, Thomas og André