Archive | GF 2009

28.03.2009

Referat Generalforsamling 2009

Referat fra Norbryggs generalforsamling, lørdag 28. mars 2009. Sted: Studentersamfunnet på Bislet Tilstede: Espen A. Haavardsholm, Yngve Ydersbond, Eduard Möllenkamp og Geir Ove Grønmo fra styret og anslagsvis 20 medlemmer. Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av formann Espen Haavardsholm, og sakslisten ble lest opp. Sakslisten ble deretter gjenomgått som følger. Godkjenning av innkalling – Godkjent med […]

Continue Reading

Styrets innstilling til nytt styre for 2009

Formann:Eduard Möllenkamp (før: Informasjonsansvarlig) Kasserer:Yngve Ydersbond (før: Sekretær) Sekretær:Geir Ove Grønmo (før: Styremedlem) Informasjonsansvarlig:Gahr Smith-Gahrsen (ny) Arrangementsansvarlig:Andreas Hegermann Riis (ny) Styremedlem:Ole Enger (før: Kasserer) Takk til Espen A. Haavardsholm (7 år på rad), Olav Dvergsdal (4 år) og Anders Henriksen (3 år) for deres innsats i styret til Norbrygg!

Continue Reading

Årsberetning for 2008

Årsrapport fra Styret i Norbrygg 2008 Styret i foreningen har bestått av Espen A. Haavardsholm (formann), Yngve Ydersbond (sekretær), Olav Dvergsdal (styremedlem), Anders Henriksen (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer), Eduard Möllenkamp (informasjonsansvarlig) og Geir Ove Grønmo (styremedlem). I tillegg har dommeransvarlig Joakim Ruud hatt møterett og deltatt på styrets samlinger. Styret har vært samlet både til […]

Continue Reading

Arbeidsprogram for 2009

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra tidligere med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere og ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen. Vi vil også fortsette arbeidet med å øke servicen overfor våre medlemmer. Websidene vil også bygges videre på, og den gode ordningen med medlemsforum vil videreføres.

Continue Reading

Budsjett 2009

    FORSLAG BUDSJETT NORBRYGG 2009                                               Inntekter                                         Medlemskontingenter (350 a 130,-) 45 […]

Continue Reading

Innkalling til Generalforsamling 2009

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted i forkant av årets NM, umiddelbart før dette arrangementet.

Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 28. mars 2009, kl. 17:00-18:00
Sted: Studentersamfunnet Bislet, Pilsestredet 52, Oslo.

Continue Reading