Årsmøtet

Her finner du referater, årsberetninger, innkallinger, budsjett- og regnskapsinformasjon sortert per år. OBS: Merk at datostemplene for dokumenter fra 2006 og før er omtrentlige.

Landsmøtet 2018
Landsmøtet 2017
Årsmøte 2016
Årsmøte 2015
Årsmøte 2014
Årsmøte 2013
Årsmøte 2012
Årsmøte 2011
Årsmøte 2010
Årsmøte 2009
Årsmøte 2008
Årsmøte 2007
Årsmøte 2006
Årsmøte 2005
Årsmøte 2004
Årsmøte 2003
Årsmøte 2002
Årsmøte 2001
Årsmøte 2000
Årsmøte 1999
Årsmøte 1998
Årsmøte 1997