Forslag til vedtektsendring 2001

Norbryggs styres forslag til vedtektsendringer før Generalforsamling 2001: Det som er foreslått strøket er markert med gjennomstrykning, og det som er foreslått tillagt er uthevet.

Les mer »

Budsjett 2001

BUDSJETT NORBRYGG 2001———————-RESULTATREGNSKAPInntekter: Medlemskontingenter kr. 6.200 Salgsinntekter (malt/humle/Corneliusdeler e.a.) kr. 45.000 Renter kr. 500 Andre inntekter kr. 5.000 ——————————————————————————– Sum kr. 56.700Kostnader: Innkjøp salgsartikler (malt/humle

Les mer »

Regnskap 2000

REGNSKAP NORBRYGG 2000———————- RESULTATREGNSKAP   Inntekter:        Medlemskontingenter                                             kr.        5.950,00        Salg av fat og deler                                            kr.       77.999,00        Salg av malt og humle                                           kr.       37.645,00        Renter                                                          kr.         

Les mer »

Arbeidsprogram for 2001

Styret har flere planer for fremtidige aktiviteter som vi prøver å få gjennomført i 2001. Her kan blant annet nevnes: Kurs i ølbrygging: Dette er

Les mer »

Årsberetning 2000

Styret i foreningen har bestått av Richard Tysland (formann), Lars Bjørnstad (infosjef), Rune Eriksen (ceremonimester) og Thomas Berge (kasserer). Varamedlemmer er Jens P. Maudal og

Les mer »
Skroll til toppen