Oppdaterte vedtekter

Klubbens navn: NORBRYGG – Norsk Hjemmebryggerforening §1. Klubbens formål å virke for utbredelsen av og de best mulige vilkår for hjemmebrygging tuftet på håndverksmessige metoder og tradisjoner, å virke for… Les mer

Budsjett 2001

BUDSJETT NORBRYGG 2001----------------------RESULTATREGNSKAPInntekter: Medlemskontingenter kr. 6.200 Salgsinntekter (malt/humle/Corneliusdeler e.a.) kr. 45.000 Renter kr. 500 Andre inntekter kr. 5.000 -------------------------------------------------------------------------------- Sum kr. 56.700Kostnader: Innkjøp salgsartikler (malt/humle e.a.) kr. 37.000 Rekvisita og… Les mer

Regnskap 2000

REGNSKAP NORBRYGG 2000———————- RESULTATREGNSKAP   Inntekter:        Medlemskontingenter                                             kr.        5.950,00        Salg av fat og deler                                            kr.       77.999,00        Salg av malt og humle                                           kr.       37.645,00        Renter                                                          kr.          458,00        Andre inntekter                                                 kr.        8.489,64       … Les mer

Årsberetning 2000

Styret i foreningen har bestått av Richard Tysland (formann), Lars Bjørnstad (infosjef), Rune Eriksen (ceremonimester) og Thomas Berge (kasserer). Varamedlemmer er Jens P. Maudal og Enno Swets. Styret har vært… Les mer