Årsberetning 2006

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Olav Dvergsdal (sekretær), Anders Henriksen (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer), Dagfinn Aas Rustad (informasjonsansvarlig) og Espen A. Haavardsholm (styremedlem). Styret har vært… Les mer

Arbeidsprogram for 2007

I det inneværende år vil vi fortsette med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/ maltekstrakt-bryggere, maltbryggere samt om mulig ”tradisjonelle hjemmebryggere”.  Rekruttering vil vi også… Les mer

Regnskap 2006

RESULTATREGNSKAP NORBRYGG 2006 Inntekter 2006 2005 Medlemskontingenter 38 160,00 28 200,00 Konkurranser/arrangementer 4 610,00 3 040,00 Andre inntekter 345,00 115,00 Renter 360 46,00 SUM       43 115,00  
Les mer

Referat Generalforsamling 2007

Referat fra Norbryggs generalforsamling lørdag 17.03.2007 Sted: Studentersamfunnet på Bislet Tilstede: Samlet styre utenom avtroppende leder Lars Bjørnstad Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av påtroppende formann Anders Henriksen, og sakslisten ble… Les mer