Referat Generalforsamling 2002

Generalforsamling i Norbrygg avholdt 20 april 02. Som ordstyrer velges Lars Bjørnstad og som referent velges Jens Maudal.  Innkalling: Innkallingen ble godkjent av GF.  Årsberetning:

Les mer »

Forslag til vedtektsendring 2002

Norbryggs styres forslag til vedtektsendringer før Generalforsamling 2002: Det som er foreslått tillagt er uthevet. Det som er foreslått strøket er gjennomstrøket. § 4. Sentralstyret

Les mer »

Budsjett 2002

RESULTATREGNSKAP Inntekter:             Medlemskontingenter                                                              kr.        6.500             Arrangementer                                                                        kr.      10.000             Andre inntekter                                                                       kr.        1.000            Sum                                                                                       kr.       17.500  Kostnader:             Kostnader ved arrangementer                                                

Les mer »

Regnskap 2001

RESULTATREGNSKAP Inntekter:             Medlemskontingenter                                                              kr.        6.300,00             Deltageravgift (NM og juleølkonkurransen)                                 kr.        3.850,00             Ale-experiment                                                                       kr.        2.040,00             Renter                                                                                   kr.            48,00             Andre inntekter                                                                     

Les mer »

Arbeidsprogram for 2002

I tiden før generalforsamlingen kom det et par fruktbare innspill til ting som foreningen bør ta fatt på i inneværende år. De mest fremtredende var:

Les mer »

Årsberetning 2001

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Knut Hagen (infosjef), Rune Eriksen (ceremonimester), Thomas Berge (kasserer) og Jens P. Maudal (sekretær). Styret har

Les mer »
Skroll til toppen