Referat Generalforsamling 2003

Referat fra Generalforsamlingen, 1. mars 2003 på Chateu Neuf   Fra styret stilte følgende medlemmer:       Formann Lars Bjørnstad,      Kasserer Thomas Berge      Infosjef Svein Olav Mytting      Arr. Ansvarlig Espen Haavardsholm      Sekretær… Les mer

Budsjett 2003

RESULTATREGNSKAP   Inntekter:   Medlemskontingenter                                                             kr.     22.000 Konkurranser og arrangementer                                               kr.       5.000 Andre inntekter                                                                    kr.       1.000 Sum                                                                                   kr.     28.000     Kostnader:   Konkurranser og… Les mer

Arbeidsprogram for 2003

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra i fjor med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere samt ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Aktiv… Les mer

Årsberetning 2002

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Knut Hagen (sekretær), Espen Haavardsholm (arrangementsansvarlig), Thomas Berge (kasserer) og Svein Olav Mytting (informasjonsansvarlig). Styret har vært samlet både til regulære… Les mer