Archive | GF 2001

28.04.2001

Oppdaterte vedtekter

Klubbens navn: NORBRYGG – Norsk Hjemmebryggerforening §1. Klubbens formål å virke for utbredelsen av og de best mulige vilkår for hjemmebrygging tuftet på håndverksmessige metoder og tradisjoner, å virke for høy faglig og håndverksmessig standard blant klubbens medlemmer, å fremme utbredelsen av sunn drikkekultur, bygd på gamle norske og kontinentale tradisjoner og skikker, å verne […]

Continue Reading

Forslag til vedtektsendring 2001

Norbryggs styres forslag til vedtektsendringer før Generalforsamling 2001: Det som er foreslått strøket er markert med gjennomstrykning, og det som er foreslått tillagt er uthevet. Forslagene er nummerert (1)etc. for å lettere kunne henvise til dem under GF. Vedtekter for NORBRYGG Klubbens navn: NORBRYGG – Norsk hjemmebryggerforening§1. Klubbens formål å virke for utbredelsen av og […]

Continue Reading

Budsjett 2001

BUDSJETT NORBRYGG 2001———————-RESULTATREGNSKAPInntekter: Medlemskontingenter kr. 6.200 Salgsinntekter (malt/humle/Corneliusdeler e.a.) kr. 45.000 Renter kr. 500 Andre inntekter kr. 5.000 ——————————————————————————– Sum kr. 56.700Kostnader: Innkjøp salgsartikler (malt/humle e.a.) kr. 37.000 Rekvisita og porto kr. 1.000 Bankgebyr kr. 100 Andre kostnader kr. 5.000 ——————————————————————————– Sum kr. 43.100—————————————————————————————-RESULTAT FOR 2001 kr. 13.600—————————————————————————————-BALANSEEiendelene utgjøres i sin helhet av bankinnskudd (9041.22.01956 […]

Continue Reading

Regnskap 2000

REGNSKAP NORBRYGG 2000———————- RESULTATREGNSKAP   Inntekter:        Medlemskontingenter                                             kr.        5.950,00        Salg av fat og deler                                            kr.       77.999,00        Salg av malt og humle                                           kr.       37.645,00        Renter                                                          kr.          458,00        Andre inntekter                                                 kr.        8.489,64        ———————————————————————————–        Sum                                                             kr.      130.541,84 Kostnader:        Innkjøpt fat og deler                                           kr.       66.809,50        Innkjøp malt og humle                                           kr.       31.507,00        Rekvisita og porto                                              kr.          811,00        Bankgebyr                                                       kr.           54,50        […]

Continue Reading

Arbeidsprogram for 2001

Styret har flere planer for fremtidige aktiviteter som vi prøver å få gjennomført i 2001. Her kan blant annet nevnes: Kurs i ølbrygging: Dette er noe som har vært etterspurt. Vi vil forsøke å få til et opplegg for kurs som både kan avholdes i Oslo-området, og rundt om i andre deler av landet med […]

Continue Reading

Årsberetning 2000

Styret i foreningen har bestått av Richard Tysland (formann), Lars Bjørnstad (infosjef), Rune Eriksen (ceremonimester) og Thomas Berge (kasserer). Varamedlemmer er Jens P. Maudal og Enno Swets. Styret har vært samlet jevnlig både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man regelmessig kontakt over Internett. Året 2000 var vårt tredje driftsår […]

Continue Reading

Innkalling til Generalforsamling 2001

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer. Tidspunkt: Lørdag 28. april, kl. 12:30-13:30 i Bokcafeen, Chateau Neuf, Oslo. Mange av dere har kanskje lurt på hva det ble til med generalforsamlingen, jfr. utlysning […]

Continue Reading