Signert protokoll fra landsmøtet 2023 kan lastes ned her: Protokoll fra Norbryggs landsmøte 2023

Les mer »

Landsmøtet 2022

Lenke for å delta på møtet: https://meet.google.com/fyu-ekqm-chv Her kan du laste ned sakspapirer for landsmøtet: Saksliste og sakspapirer Vedlegg: Regnskap 2021

Les mer »

Sakspapirer landsmøtet 2020

Landsmøtet 2020 avholdes som nettmøte. Sakspapirene er tilgjengelig her. Sakspapirer for landsmøtet 2020 kan lastes ned fra https://norbrygg.no/landsmote-2020-sakspapirer-pr-27-03-2020/

Les mer »

Referat fra Landsmøtet 2018

Referat fra landsmøtet er nå klart og finnes her: Norbrygg norsk hjemmebryggerforening protokoll fra Landsmøte 2018 (1) Hvis du har spørsmål om sakene som ble tatt

Les mer »

Referat fra Landsmøtet 2017

Referat fra Landsmøtet 2017 som ble avholdt 25. mars i år finner her: Protokoll Landsmøte Norbrygg 25.03.17 (signert) Oppdaterte vedtekter for foreningen kan finnes her.

Les mer »

Fylkesårsmøter 2017

Det vil som en del av overgangen til ny organisasjonstruktur arrangeres fylkesårsmøter i Norbrygg. Disse skal avholdes innen 1. mars i år. Hvert av fylkesårsmøtene

Les mer »

Referat fra Årsmøtet 2016

Referatet finnes her: Protokoll Norbrygg årsmøte 2016 Det ble lagt frem forslag til nye vedtekter på årsmøtet. Det var generelt enighet i at bakgrunnen for endringen,

Les mer »

Årsmøtepapirene 2016

Finnes her: 2016_Årsmøtepapirer Norbrygg 2016. Innmeldte saker skal være styret (styret@norbrygg.no) i hende senest 10 dager før årsmøtet.

Les mer »

Årsmøtepapirene er klare

De kan lastes ned her: Årsmøtepapirer Norbrygg 2015 Uttalelse fra regnskapsfører vil legges frem på årsmøtet. De som ønsker å delta på årsmøtet, men ikke

Les mer »

Årsmøtepapirer 2014 er klare

Årsmøtepapirene er nå klare og kan lastes ned her: http://www.norbrygg.no/images/arsmotepapirer2014.pdf Ved en feil var arbeidsprogram ikke med i innkallinga. Dette er en sak som vedtektene

Les mer »
Skroll til toppen