Revisjonsberetning 2011

  Til Generalforsamlingen i Norbrygg REVISJONSBERETNING FOR 2011 Jeg har revidert årsregnskapet for Norbrygg for regnskapsåret 2011, som viser et overskudd på kr 22 644,95.

Les mer »

Årsberetning om 2011

Styret har 2011 bestått av: Eduard Möllenkamp – Formann        Andreas Hegermann Riis – Arrangementsansvarlig        Gahr Smith-Gahrsen – Informasjonsansvarlig        Yngve Ydersbond – Kasserer   

Les mer »

Arbeidsprogram 2011

Arbeidsprogram 2011 Norbrygg 1.    Organisasjon og organsisasjonskultur •    Engasjere flere personer i Norbryggs aktiviteter og bidra til å gi medlemmene et sosialt miljø.•    Se på

Les mer »
Rull til toppen