Fylkesstyrer

Fra og med landsmøtet 2017 vil det bli opprettet fylkeslag i Norbrygg. På denne siden finnes en oversikt over epost-adresser som går til de forskjellige fylkesstyrene.

2017

Under finnes navn på epost-listene til de forskjellige fylkesstyrene. Har du noe du lurer på, eller sliter med å finne ditt fylke, så ta kontakt med styret (at) norbrygg.no

Fylke navn adresse
Akershus akershus @norbrygg.no
Aust Agder aust-agder @norbrygg.no
Buskerud buskerud @norbrygg.no
Finnmark
Hedmark
Hordaland hordaland @norbrygg.no
Møre og Romsdal moreogromsdal @norbrygg.no
Nord Trøndelag
Nordland nordland @norbrygg.no
Oppland oppland @norbrygg.no
Oslo oslo @norbrygg.no
Rogaland rogaland @norbrygg.no
Sogn og Fjordane
Sør Trøndelag sortrondelag @norbrygg.no
Telemark telemark @norbrygg.no
Troms
Vest Agder vest-agder @norbrygg.no
Vestfold
Østfold