Fylkesstyrer 2020 / 2021

Her finner dere oversikt over styredeltakere, epost-adresser og info om hjemmesider.
Forkortelser: (DK)=Dommerkontakt / (VK)=Valgkomite / (NB)=Norbrygg.no / (FB)=Facebook / (Grp)=Facebookgruppe

E-post følger mal: fylke@norbrygg.no
For kontakt med Sentralstyret : styret@
Norbrygg på Facebook – facebook.com/norbrygg

FylkeMer infoStyre
Agder
2020
Fylkesside (FB)

agder@

Geir Hovind (DK)
Knut Olav Øverby (leder)
Aleksander Andersen
Brynjar Myren
Daniel Stamnes
Geir Hovind
Kjell Mørkesdal
Sondre Hågensen
Torbjørn Vetland
Akershus
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

akershus@
Knut-Erik Abrahamsen (leder)
John Petter Jahr
Sindre Olav Welle
Stian Kallhovd
Rune Andestad
Buskerud
2021
Fylkesside (FB)

buskerud@

Jan Rune Justad (VK)
Bjørn Jacobsson (VK)
Arnstein Andersen (leder)
Axel Wulff Sæther
Finnmark finnmark@Fylkeslaget har ikke
avholdt årsmøte i 2021
Hedmark
2021
hedmark@

Helge Bjørnsen (VK)
Kristian B. Nauste (VK)
Arne Robert Eidstuen (leder)
Emil Paulsen
Halvor Gillund Knudsen
Ingrid Myrvold Bakke
Lars Erik Hermansen
Hordaland
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

hordaland@
Helge Brakstad (leder)
Kristian Johnsson
John Nesheim
Kjell Magne Hjelle
Rolv Bergersen
Kenneth Kausland
Lars Johan Ulveseth
Kjetil Heitmann
Møre og Romsdal
2019 / 2020
moreogromsdal@Geir Skansen Kleppe (leder)
Thor Bjørkedal Humberset (nestleder)
Nordland
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

nordland@

Pål Ove Henden (VK)
Svein Erik Moholt (VK)
Johan Johansen (VK)
Kristina Robinson (leder)
Pernille Devold Kolsing
Erlend Hansen
Mats-Patrick Brekke
Guido Stockkamp
Geir Almås

Studentrepresentant:
Benjamin Aspmodal Juberg
Oppland
2021
Fylkesside (FB)

oppland@
Anders Gilberg (leder)
Nina Almås
Anders Waldemar Olsen
Oslo
2021
Fylkesside (NB)

oslo@

Morten Sevland (VK)
Arne Mo (DK) (VK)
Jørgen Olsen (leder)
Arnljot Arntsen
John Petter Reinertsen
Knut Halvorsen
Per Arne Munthe
Tor Brøndbo
Rogaland
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)
FB-Gruppe (Grp)

rogaland@

Øyvind Aardal (DK)
Knut Ole Lihaug (VK)
Lars Rune Iversen (VK)
Ole Nærheim (leder)
Kenneth Flikkerud
Mikal Anda
Fredrik D Johnsen
Alexander S Christensen
Sogn og Fjordane
2021
Fylkesside (FB)

sognogfjordane@
Arve Sundnes (leder)
Are Mikal Lillebø
Øystein Adler Øvrebø
Atle Ødegård 
Terje Anton Gudmundsson 
Telemark
2021
Fylkesside (NB)

telemark@
Alf Vegard Knutsen (leder)
Harald Nygård
Eirik Østerlid
Arve Næss
Petter Haslund
Troms
2021
Fylkesside (FB)

troms@
Lasse Vanebo (leder)
Charles Walquist Johannessen (DK)
Gard Orvik Nilssen
Trøndelag
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

trondelag@
Eva Beate Holm (leder)
Rune Nordbøe Skillingstad (nestleder)
Frode Krogstad
Jan Erik Garshol
Martin Lønnum Midjo
Morten Engan
Vegard Lystad
Vestfold
2021
Fylkesside (NB)

vestfold@
Knut Roger Kristoffersen (leder)
Jan-Atle Storesund
Lars Erik Lund
Pål-Arild Thuve Simonsen
Østfold
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

ostfold@
Kenneth Hamlot (Leder)
Petter Eik-Andresen
Ole Smehaug
Live S. Danielsen
Andreas Högfeldt
Svein Otto Løvdal
Håvard Skjelstad