Fylkesstyrer 2020 / 2021

Her finner dere oversikt over styredeltakere, epost-adresser og info om hjemmesider.
Forkortelser: (DK)=Dommerkontakt / (VK)=Valgkomite / (NB)=Norbrygg.no / (FB)=Facebook / (Grp)=Facebookgruppe

E-post følger mal: fylke@norbrygg.no
For kontakt med Sentralstyret : styret@
Norbrygg på Facebook – facebook.com/norbrygg

FylkeMer infoStyre
Agder
2021
Fylkesside (FB)

agder@

Geir Hovind (DK)
Stig Morsund (VK)
Hans Petter Kristoffersen (VK)
Jens Anders Ravnås (VK)
Knut Olav Øverby (leder)
Torbjørn Vetland (nestleder)
Aleksander Andersen
Brynjar Myren
Daniel Stamnes
Geir Hovind
Kjell Mørkesdal
Sondre Hågensen
Akershus
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

akershus@
Knut-Erik Abrahamsen (leder)
John Petter Jahr
Sindre Olav Welle
Stian Kallhovd
Rune Andestad
Buskerud
2021
Fylkesside (FB)

buskerud@

Jan Rune Justad (VK)
Bjørn Jacobsson (VK)
Arnstein Andersen (leder)
Axel Wulff Sæther
Finnmark finnmark@Fylkeslaget har ikke
avholdt årsmøte i 2021
Hedmark
2021
hedmark@

Helge Bjørnsen (VK)
Kristian B. Nauste (VK)
Arne Robert Eidstuen (leder)
Emil Paulsen
Halvor Gillund Knudsen
Ingrid Myrvold Bakke
Lars Erik Hermansen
Hordaland
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

hordaland@
Helge Brakstad (leder)
Kristian Johnsson
John Nesheim
Kjell Magne Hjelle
Rolv Bergersen
Kenneth Kausland
Lars Johan Ulveseth
Kjetil Heitmann
Møre og Romsdal
2021
moreogromsdal@Geir Skansen Kleppe (leder)
Thor Humberset (nestleder)
Sigurd Johan Saure
Svein Fugelsnes
Nordland
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

nordland@

Pål Ove Henden (VK)
Svein Erik Moholt (VK)
Johan Johansen (VK)
Kristina Robinson (leder)
Pernille Devold Kolsing
Erlend Hansen
Mats-Patrick Brekke
Guido Stockkamp
Geir Almås

Studentrepresentant:
Benjamin Aspmodal Juberg
Oppland
2021
Fylkesside (FB)

oppland@
Anders Gilberg (leder)
Nina Almås
Anders Waldemar Olsen
Oslo
2021
Fylkesside (NB)

oslo@

Morten Sevland (VK)
Arne Mo (DK) (VK)
Jørgen Olsen (leder)
Arnljot Arntsen
John Petter Reinertsen
Knut Halvorsen
Per Arne Munthe
Tor Brøndbo
Rogaland
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)
FB-Gruppe (Grp)

rogaland@

Øyvind Aardal (DK)
Knut Ole Lihaug (VK)
Lars Rune Iversen (VK)
Ole Nærheim (leder)
Kenneth Flikkerud
Mikal Anda
Fredrik D Johnsen
Alexander S Christensen
Sogn og Fjordane
2021
Fylkesside (FB)

sognogfjordane@
Arve Sundnes (leder)
Are Mikal Lillebø
Øystein Adler Øvrebø
Atle Ødegård 
Terje Anton Gudmundsson 
Telemark
2021
Fylkesside (NB)

telemark@
Alf Vegard Knutsen (leder)
Harald Nygård
Eirik Østerlid
Arve Næss
Petter Haslund
Troms
2021
Fylkesside (FB)

troms@
Lasse Vanebo (leder)
Charles Walquist Johannessen (DK)
Trøndelag
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

trondelag@
Eva Beate Holm (leder)
Rune Nordbøe Skillingstad (nestleder)
Frode Krogstad
Jan Erik Garshol
Martin Lønnum Midjo
Morten Engan
Vegard Lystad
Vestfold
2021
Fylkesside (NB)

vestfold@
Knut Roger Kristoffersen (leder)
Jan-Atle Storesund
Lars Erik Lund
Pål-Arild Thuve Simonsen
Østfold
2021
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

ostfold@
Kenneth Hamlot (Leder)
Petter Eik-Andresen
Ole Smehaug
Live S. Danielsen
Andreas Högfeldt
Svein Otto Løvdal
Håvard Skjelstad