Fylkesstyrer 2020

Her finner dere oversikt over styredeltakere, epost-adresser og info om hjemmesider.
Forkortelser: (DK)=Dommerkontakt / (VK)=Valgkomite / (NB)=Norbrygg.no / (FB)=Facebook / (Grp)=Facebookgruppe

E-post følger mal: fylke@norbrygg.no
For kontakt med Sentralstyret : styret@
Norbrygg på Facebook – facebook.com/norbrygg

FylkeMer infoStyre
Akershus
2020
Fylkesside (NB)

Fylkesside (FB)

akershus@
Knut-Erik Abrahamsen (leder)
John Petter Jahr
Sindre Olav Welle
Stian Kallhovd
Agder
2020
Fylkesside (FB)

agder@

Geir Hovind (DK)
Knut Olav Øverby (leder)
Aleksander Andersen
Brynjar Myren
Daniel Stamnes
Geir Hovind
Kjell Mørkesdal
Sondre Hågensen
Torbjørn Vetland
Aust Agderaust-agder@Se Agder
Buskerud
2020
Fylkesside (FB)

buskerud@
Jan Rune Justad (leder)
Svein Martinsen
May Jorun Røkenes
Bjørn Jacobsson
Kjell Åge Elise
Finnmark
2020
finnmark@Kurt Olav Larsen (leder)
Aleksander Hoel
André Ulvestad
Pål Kasper Gabrielsen
Hedmark
2020
hedmark@Arne Robert Eidstuen (leder)
Emil Paulsen
Halvor Gillund Knudsen
Ingrid Myrvold Bakke
Lars Erik Hermansen
Hordaland
2020
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

hordaland@
Helge Brakstad (leder)
Kristian Johnsson
Arie-Jan Tukker
John Nesheim
Kjell Magne Hjelle
Raymond Valdersnes
Rolv Bergersen
Møre og Romsdal
2019 / 2020
moreogromsdal@Årsmøte er avlyst grunnet Koronaviruset

Geir Skansen Kleppe (leder)
Nordland
2020
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

nordland@

Pål Ove Henden (VK)
Svein Erik Moholt (VK)
Johan Johansen (VK)
Eirik Sto (VK)
Kristina Robinson (leder)
Pernille Devold Kolsing
Erlend Hansen
Mats-Patrick Brekke
Guido Stockkamp
Geir Almås
Oppland
2020
Fylkesside (FB)

oppland@
Fredrik Fløgstad (leder)
Nina Almås
Anders Gilberg
Anders Waldemar Olsen
Oslo
2020
Fylkesside (NB)

oslo@

Arne Mo (DK)
Jørgen Olsen (leder)
Morten G. Sevland
Per Arne Munthe
Ragnar Nilsen
Tor Brøndbo
Rogaland
2020
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)
FB-Gruppe (Grp)

rogaland@

Øyvind Aardal (DK)
Knut Ole Lihaug (VK)
Lars Rune Iversen (VK)
Ole Nærheim (leder)
Kenneth Flikkerud
Ronny Gilje
Harald Halvorsen
Mikal Anda
Fredrik D Johnsen
Alexander Skigelstrand Christensen
Sogn og Fjordane
2020
Fylkesside (FB)

sognogfjordane@
Arve Sundnes (leder)
Are Mikael
Gro Astri Jøsendal
Telemark
2020
Fylkesside (NB)

telemark@
Harald Nygård (leder)
Alf Vegard Knutsen
Eirik Østerlid
Arve Næss
Petter Haslund
Troms
2020
Fylkesside (FB)

troms@
Lasse Vanebo (leder)
Tor Henning Åsvang
Charles Johannessen
Trøndelag
2020
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

trondelag@

Arne Marius Haugen (VK)
Leif Olav Jøsang (VK)
Bjarne Ringstad Olsen (leder)
Jan Erik Garshol
Eva Beate Holm
Frode Krogstad
Rune Nordbøe Skillingstad
Morten Engan
Vegard Lystad
Vest Agdervest-agder@Se Agder
Vestfold
2020
Fylkesside (NB)

vestfold@
Knut Roger Kristoffersen (leder)
Jan-Atle Storesund
Lars Erik Lund
Pål-Arild Thuve Simonsen
Østfold
2020
Fylkesside (NB)
Fylkesside (FB)

ostfold@
Ole Smehaug (leder)
Kenneth Hamlot Knutsen
Petter Eik Andresen
Live S. Danielsen
Andreas Högfeldt
Lars Petter Ytterstad